«

»

Celoroční sběr papíru

Vážení občané, zákonní zástupci,

naše základní škola je již dlouho zapojena do soutěže „O ekologicky nejzdatnější školu“ pořádané Sběrnými dvory s.r.o.

Chceme vám umožnit starý papír a kartony odevzdávat celoročně, proto bude za školou (zadní vchod do kuchyně) od 23. 10. 2017 přistaven velký kontejner, do kterého bude možnost vhazovat papír po celý rok.

Tradiční jarní a podzimní sběr, kde můžete váhu připsat jednotlivým žákům, zůstane zachován. Finanční prostředky získané za tento sběr budou použity pro žáky základní školy.