«

»

Poselství křesťanských Vánoc

Přišel adventní čas a s ním i období vlády Ledové královny. Hory se zahalily bílou pokrývkou, mráz ozdobil každý strom a sváteční dny ťukají na dveře. Kouzelná předvánoční atmosféra ovlivnila i výuku v naší škole.

V pondělí 18. prosince si žáci 5. a 6. ročníku připomněli ve výukových programech ..a na zemi pokoj lidem dobré vůle ! a  „Izrael – země vánočního příběhu“ původ a význam vánočních svátků.  Prezentace na interaktivní tabuli vtáhla malé posluchače zajímavým způsobem do času biblického příběhu narození Ježíše. Školáci se tvořivě zapojovali do různých činností a rozšířili si své znalosti o další informace.                                                                                                                                     Přínosem bylo i to, že se setkali s jiným přístupem k pojetí Vánoc a uvědomili si význam vzájemné spolupráce, tolerance a rozdílnosti v životě lidí na celém světě.