«

»

BUDOUCÍ PRVŇÁČCI A ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

Kdy?          11. dubna 2019 v době od 12,30 do 18 hodin

Kde?          Základní škola Fryčovice

S sebou rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.

pozvánka zde pozvánka zápis 2019-2020

Můžete si donést také již předvyplněný zápisní lístek do 1.třídy, formulář zde zápisní lístek_2019_2020

Základní informace:

  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letos se tedy jedná o děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 (podzimní děti“) je doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické porady, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2014 (pětileté děti) jsou pak opět doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny (http://www.pppfm.unas.cz/) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Odklad povinné školní docházky:

            Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

            Žádost o odklad povinné školní docházky se podává v době zápisu, formulář zde žádost o odklad povinné šk.docházky

            Podmínkou jsou: doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku – Místku: http://www.pppfm.cz/) a posouzení odborného lékaře (případně klinického psychologa), která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Organizace zápisu

  • Základní škola příjme do první třídy všechny děti.
  • Zápis k povinné školní docházce je složen ze dvou částí – formální (zákonný zástupce dítěte na místě písemně požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky, max 20 min) a motivační. (Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Pedagog formou hry, rozhovoru a jiné činnosti spojené s orientačním posouzením školní připravenosti zjišťuje úroveň dosažených znalostí a dovedností, max 60 min.)