«

»

Poselství křesťanských Vánoc

V úterý 18. prosince proběhly na naší škole programy „Poselství křesťanských Vánoc“. Jejich obsah byl velmi zajímavý a dobře připravený. Jednotlivé celky postihovaly různé oblasti od hudební přes historickou až po oblast vztahu mezi lidmi.

Děti 6. ročníku v tématu „Izrael – země vánočního příběhu“ prožily poutavé vypravování o historii narození Ježíše z Nazareta. Pomocí audiovizuální techniky se seznámily i se současnou podobou Betléma.  Školáci si odnesli nové vědomosti z dávné minulosti.

Program „Vánoce v hudbě“ pro žáky VII. třídy byl zaměřen na vnímání rozdílů mezi koledou a vánoční písní, na stáří koled a jejich různost z hlediska původu země.

Třetí skupina, kterou tvořili žáci VIII. a IX. třídy, se věnovala diskusi o lidské solidaritě v souvislosti s Vánocemi pod názvem „Narodil se bohatý i chudý“. Žáky program zaujal, protože je přiměl aktivně se ho účastnit a zamyslet se nad danými problémy. Činnosti se střídaly, děti pracovaly ve skupinkách a prezentovaly své názory.

Celé dopoledne v nás zanechalo příjemné předvánoční kouzlo a uvedlo děti do historických souvislostí vzniku vánočních tradic.