«

»

Fiktivní výběrové řízení

V únoru, 11. 2.,  se vybraní žáci 9. třídy zúčastnili v rámci předmětu občanská výchova fiktivního výběrového řízení, ostatní žáci byli tichými pozorovateli.

V tomto předmětu jsme se cca 3 měsíce věnovali volbě povolání, výběrovému řízení, vstupu do zaměstnání.

K fiktivnímu výběrovému řízení byla vypsána volná místa na post:

školník

vedoucí školní jídelny

učitel / učitelka základní školy (předmět dle jejich výběru)

asistent pedagoga

školní psycholog

Všichni žáci vypracovali svůj životopis, který si mohli částečně domyslet, napsali také motivační dopis. Do poslední chvíle nevěděli, kdo z nich bude vybrán do užšího kola, tzn. k pohovoru před výběrovou komisi skládající se z ředitelky školy, zástupce školy a dvou učitelek. Téměř všichni žáci vzali tuto aktivitu vážně, do školy přišli také patřičně oděni.

Myslím si, že tato aktivita byla velmi zdařilá. Přestože žáci bojovali s trémou, podávali dobré výsledky. Při zhodnocení sami uváděli, že byli rádi za možnost vyzkoušet si „nanečisto,“ jak takový pohovor probíhá.