«

»

Únor v ŠD

Studenti z projektu Edison, kteří navštívili naší školu, strávili jedno odpoledne ve školní družině. Žáci jim nachystali drobné pohoštění a dárečky. Pro studenty si  připravili tanečky i jazykolamy. Byla legrace. Odpoledne si všichni moc užili a studenti jim na oplátku podepsali záložky. Rovněž proběhla přednáška „Od pólu k pólu“, která byla velice zajímavá a poučná. Jelikož jsme tento měsíc strávili v Japonsku, někteří žáci ochutnali sushi a užili si i čajový obřad.

IMG_1832