«

»

„Water for All – Voda pro všechny“ 2019

Ku příležitosti Světového dne vody, který připadá od roku 1992 vždy na 22. duben, vyhlásilo opět Ministerstvo zemědělství výtvarnou soutěž. Cílem soutěže je, aby si děti uvědomily význam vody, chápaly ji jako obnovitelný a přitom omezený přírodní zdroj, a také aby pochopily a uvědomily si, jak je důležité s vodou šetrně hospodařit.

Poslali jsme práce do kategorií – kategorie I. (pro žáky I. stupně ŽŠ) – výtvarný obrázek a do kategorie II. (žáci II. stupně ZŠ) – fotografie. Do soutěže přišlo na 2500 prací. Naši žáci na výherní umístění sice nedosáhli, ale jejich práce jsou velmi povedené. Nu, posuďte sami v galerii fotografií školy.

IMG_E9563

Všem našim zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci školy.

Galerie prací