«

»

zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskutečnil 11. dubna 2019 a zúčastnilo se jej 28 předškoláků převážně navštěvující fryčovickou mateřskou školu. Zápis absolvovali všichni, přičemž někteří rodiče již zažádali o odklad školní docházky o 1 rok.

Zápis probíhal na čtyřech stanovištích, u kterých učitelky 1. stupně a učitel matematiky ověřovali znalosti a dovednosti v řečové oblasti, v matematické oblasti, v prostorové orientaci a také v grafomotorické oblasti.

Ústředním motivem letošního zápisu byla „Řemesla.“ Předškoláci obdrželi při formální (papírové) části kartu, kterou postupně na jednotlivých stanovištích doplňovali o obrázky řemeslníků a jejich náčiní. Při vyřešení všech úkolů byli za svou odvahu a především snahu odměněni dárky, jež vyrobili pro své budoucí spolužáky žáci školy a školní družiny a také dárky, které byly zdarma zaslány společností SUN CE.

Po celou dobu byli předškoláci provázeni žáky 5. třídy, kteří jim zpříjemnili jejich první školní chvilky. Při prohlídce školy mohli zavítat do školní družiny či multimediální učebny, kde je žákyně 7. třídy provázely interaktivním programem.

foto zde