«

»

Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám informace ohledně zápisu do 1. třídy, které jsou dány MŠMT pro školní rok 2020/2021. (dostupné na http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021)

 

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole, v ZŠ Fryčovice v termínu 1. – 15. 4. 2020.

Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:

 • organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 • podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme setkání se zapsanými dětmi a jejich rodiči zaměřené na seznámení s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy. V tento den dojde také ke kontrole správností údajů doložením rodného listu dítěte.

Podání žádosti: (formuláře zde:žádost o přijetízápisní lístek_2020_2021)

 • podle §37 zákona č.500/2004Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, žádost o přijetí, zápisový lístek (popř. žádost o odklad) doručit následujícími způsoby:
  • do datové schránky školy (ID Datové schránky: n6ktrjp)
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: skola@zsfrycovice.cz, s názvem předmětu: zápis do 1. třídy
  • poštou na adresu: Základní škola Fryčovice, p.o. Fryčovice 628, 739 45
  • osobním podáním (nutno se telefonicky domluvit na termínu tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

 

Základní informace:

 • Kapacita školy umožňuje přijmout do první třídy všechny děti.
 • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Letos se tedy jedná o děti narozené v období 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 (podzimní děti“) je doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické porady, které k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015 (pětileté děti) jsou pak opět doporučující vyjádření pedagogicko-psychologické poradny

(http://www.pppfm.unas.cz/) a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

Odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

Žádost o odklad povinné školní docházky se podává v době zápisu na vyplněném formuláři. (formulář zde: žádost o odklad povinné šk.docházky)

Podmínkou jsou: doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (např. Pedagogicko-psychologické poradny ve Frýdku – Místku: http://www.pppfm.cz/) a posouzení odborného lékaře (případně klinického psychologa), která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

 

 

informace k zápisu do 1.třídy_2020