«

»

Zápis ke školnímu vzdělávání

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ (dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2)

 

Seznam uchazečů

 

Registrační číslo
01/20
02/20
03/20
04/20
05/20
06/20
07/20
08/20
09/20
10/20
11/20
12/20
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
18/20
19/20
20/20
21/20
22/20
23/20
24/20
25/20
26/20
27/20

 

 

Uvedení uchazeči byli přijati ke školnímu vzdělávání.

Poučení – Proti tomuto rozhodnutí můžete do 15 dnů podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

 

 

Ve Fryčovicích 16. 4. 2020                                           Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy