«

»

Přírodověda, vlastivěda – 5. třída – 18.5.-22.5.

Zašlete prosím hotové úkoly ke kontrole.

Adresa: masopustova.romana@zsfrycovice.cz

Přírodověda a vlastivěda – pátá třída – 18.5.-22.5.