«

»

Nástup do školy

Vážení rodiče,

posíláme instrukce k zahájení docházky žáků 1. stupně do školy.

  1. Budova ZŠ se pro žáky otvírá v 7,00 hod.
  2. Výuka probíhá 7,30 – 11,05 hod., poté následuje zájmové vzdělávání.
  3. Žáci 1. – 3. třídy vstupují do budovy školy hlavním vchodem, žáci 4. a 5. třídy vstupují vchodem školní družiny. Pokud se dítě opozdí, vstupuje do budovy vždy hlavním vchodem (zvonit na sekretariát).
  4. Žáci ve škole dodržují hygienická pravidla (roušky, mytí a dezinfekce rukou aj. dle pokynů učitele.) Pokud tato pravidla nebudou dodržovat, mohou být z výuky vyloučeni.
  5. Žáci jsou rozděleni do skupin dle ročníků, skupiny se nemohou míchat. Organizace je nastavena tak, aby se jednotlivé skupiny pokud možno nestýkaly.
  6. Upozorňujeme rodiče, že pokud budou děti vykazovat známky nemoci (jakékoliv projevy zánětu horních a dolních cest dýchacích, zvýšená teplota aj.), dítě bude ihned umístěno do karantény a rodiče budou vyzváni, aby si dítě vyzvedli. Proto Vás žádáme, abyste vždy zvážili zdravotní stav Vašeho dítěte.

 

Organizace – 25. 5. 2020

  1. Žáci 1. – 3. třídy vstupují do budovy školy hlavním vchodem. Žáci 4. a 5. třídy vstupují vchodem školní družiny.
  2. Při vstupu odevzdávají originál čestného prohlášení. Pokud dítě čestné prohlášení nebude mít nebo bude vykazovat znaky nemoci, nebude mu umožněn vstup do budovy školy.
  3. Žáci se po příchodu přezují, převléknou a ihned odchází do přidělené třídy.
  4. V případě příznivého počasí budou žáci část výuky trávit ve venkovních prostorách školy (vhodné odění).