«

»

Aktuální informace

Vážení zákonní zástupci,

po zcela nových zkušenostech ze situace v druhém pololetí školního roku 2019/2020 byla ve školském zákoně novelou vyhlášenou pod č. 349/2020 Sb. s účinností ode dne 25. 8. 2020 stanovena pravidla pro vzdělávání distančním způsobem v některých mimořádných situacích uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů ve školách. Zákonem je nyní nově stanovena

  1. a) povinnost školy ve vymezených mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, žáky a studenty a zároveň
  2. b) je stanovena povinnost dětí, žáků nebo studentů se tímto způsobem vzdělávat (s výjimkou žáků základních uměleckých škol a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky).

Rádi bychom Vás proto informovali o novinkách, které připravujeme v oblasti ICT a online komunikace se  školou.

Rozhodli jsme se pro vzdálenou komunikaci s žáky využívat program Office 365. Každému žákovi jsme zřídili vlastní účet, díky kterému získává školní email a licenci na aplikace Microsoftu. Kromě Wordu, Excelu a Powerpointu mohou žáci využívat vlastní Onedrive o velikosti 5 TB, kam si během školní docházky mohou ukládat dokumenty, které budou mít dostupné z každého zařízení připojeného k internetu. Stěžejní aplikací, kterou bude škola využívat pro online komunikaci s žáky, ale i pro vkládání výukových materiálů, zadávání úkolů, testů nebo případně přímou výuku, je aplikace Teams. Zde budou mít žáci zřízeny Týmy jednotlivých předmětů.

Přihlašovací jméno žáků je ve tvaru příjmení.jméno@zsfrycovice.cz bez diakritiky a prvotní nastavené heslo si žáci při prvním přihlášení vytváří sami.

Aktuálně jsme proškolili žáky 4. – 9. třídy a s nimi budeme cíleně  v některých hodinách pracovat tak, aby si nové ICT prostředí osvojili a aby v případě potřeby uměli program samostatně používat.

Domníváme se, že žáci 1. – 3. ročníku budou v případě uzavření školy potřebovat i v oblasti ICT velkou pomoc rodičů, a proto zákonné zástupce seznámíme s fungováním programu v rámci třídních schůzek. 29. 9.  se s programem seznámí rodiče žáků první a třetí třídy, 6. 10. rodiče žáků druhé třídy.

Předpokládáme, že se tento způsob komunikace ukáže přínosným nejen v době distanční výuky, ale i během denní docházky do školy a že se stane běžným způsobem komunikace mezi školou, žákem a jeho rodiči.