«

»

Aktuální informace k distanční výuce

Vážení zákonní zástupci žáků 6. a 7. ročníku,

v týdnu 12. – 16. 10. 2020 budou Vaše děti vzdělávány distančně. Některé úkoly k samostatné práci jim byly zadány již ve škole, další část najdou v aplikaci Microsoft Teams. Žáci byli s aplikací ve škole seznámeni, přihlašovací údaje znají a základní úkony by měli zvládnout. V případě jakýchkoli nejasností prosím kontaktujte třídní učitele. Online výuka v tomto (pro Vás i pro nás) zkušebním týdnu bude probíhat ve výše zmíněné aplikaci v hlavních předmětech. Čas online výuky najdete v odkazu pod příspěvkem.

Upozorňujeme Vás, že distanční výuka je pro žáky povinná, povinné je plnění zadaných úkolů a žáci jsou povinni se online výuky zúčastnit. Seznamte se prosím s dodatkem školního řádu, který distanční výuku řeší. Dodatek naleznete v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.

online výuka 6. a 7. ročníku