«

»

Zkušenosti z online výuky

Vážení zákonní zástupci,

po prozatímních zkušenostech s online výukou se na Vás obracíme s prosbou, abyste apelovali na své děti a dohlédli na dodržování těchto pravidel:

  • Dbát pokynů vyučujících
  • Dodržovat zákaz natáčení výuky bez povolení vyučujícího
  • Obsluhovat jen vlastní zařízení (nevypínat a nezapínat mikrofony spolužákům)
  • Nepoužívat vulgarismy

Pokud vše funguje správně, vyučování probíhá i v této složité době aktivně. Drtivá většina žáků tento způsob výuky vítá a rádo se výuky zúčastní. Pouze část ji svým nevhodným chováním narušuje. Na porušování pravidel online výuky Vašimi dětmi Vás upozorníme a při opakovaném nevhodném chování se domluvíme na dalším postupu, abychom neznepříjemňovali výukový čas u počítačů ostatním.

Děkujeme,

vedení školy