«

»

Informace pro strávníky

Zdražování ceny obědů!!!

Od 1. listopady došlo ke zdražení obědů o 2 Kč z důvodu rostoucí ceny za potravinu.

Cena obědů (dotovaného státem) je dle věkových kategorií stanovená takto:

                                                         

7-10 let    1.-4. třída    28,-Kč

11-14 let   5.-8. třída   30,- Kč

15 a více let  9. třída   33,-Kč

Cizí strávníci              75,- Kč

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.