«

»

Pro rodiče žáků 1. a 2. třídy

Va středu 18.11. se do školy na prezenční výuku vracejí žáci 1. a 2. třídy. Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin platného před uzavřením škol.

Školní družina bude v provozu, zatím probíhá zjišťování zájmu.

Bližší informace najdete na stránkách školy, případně na emialu, v pondělí 16.11.

vedení školy