«

»

Informace k výuce od 30.11.2020

Vážení zákonní zástupci,

od pondělí 30.11.2020 bude obnovena prezenční výuka pro všechny žáky 1. stupně a 9. třídu. Zároveň se budou střídavě prezenčně vzdělávat žáci 6. a 8. třídy (30.11. – 4.12. a 14.12. – 18.12.) a žáci 7.A a 7.B (7. – 11.12. a 21. – 22.12)

Vzhledem k tomu, že se žáci různých tříd nemohou mísit a není povoleno zpívat a cvičit, došlo k částečné úpravě rozvrhu hodin žáků 2. stupně ZŠ. O změně rozvrhu hodin a úpravách organizace vyučování budou žáci i Vy informováni třídními učiteli.

Školní budova bude pro vstup žáků otevřena v 7:00 hod.

Informace o provozu ŠJ najdete zde.

Pevné zdraví Vám přeje vedení školy.