«

»

Informace pro strávníky

Změna termínu úhrady obědů formou inkasa

Tímto bych chtěla informovat všechny zákonné zástupce, že od nového roku dojde ke změně v termínu platby za stravování u inkasa. Platba za obědy se stahovala dvacátý den v měsíci zálohově dopředu. Od ledna 2021 se bude stahovat platba za obědy první pracovní den v daném měsíci. V prosinci 2020 se už nebude odečítat záloha na leden. Budou vám pouze vrácené přeplatky za odhlášené obědy.

Platba za obědy na leden bude odečtena 4. 1. 2021 a trvale se bude stahovat vždy první pracovní den v měsíci.

Ve Fryčovicích dne 14. 12. 2020

Vedoucí školní jídelny                                                                                                                   Petra Janšová