«

»

Vysvědčení

Žáci 3. – 9. ročníku obdrží naskenované výpisy vysvědčení  ve čtvrtek 28.1. po ukončení online výuky prostřednictvím aplikace Teams (do chatu).

Žáci 1. a 2. třídy obdrží vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. ve škole. Za nepřítomné žáky mohou zákonní zástupci vysvědčení vyzvednout v kanceláři školy.

V pátek 29. 1. jsou pololetní prázdniny, online výuka neprobíhá.