«

»

Změna volitelných předmětů žáků 2. stupně

Vážení zákonní zástupci, žáci druhého stupně ZŠ,

vzhledem k epidemiologické situaci jsme přistoupili ke změně zařazení žáků do povinně volitelných předmětů. Předpokládáme, že i po návratu žáků do škol, nebudou povoleny sportovní aktivity a nebudeme moci mísit žáky různých tříd.

  1. ročník: Dílna čtení a psaní, Technický seminář
  2. ročník: Cvičení z matematiky, Konverzace v Aj
  3. ročník: Cvičení z M, Cvičení z Č, Badatelský seminář
  4. ročník: Cvičení z M, Cvičení z Č, Badatelský seminář