«

»

Mapa obce Fryčovice aneb tak ji vidí naši šesťáci

V rámci probíraného učiva v zeměpise –  Mapa, vytvářeli žáci šesté třídy mapu obce Fryčovice. Měli zadaná kritéria, resp. v předmětu byli hodnoceni za zvládnutí zakreslení povinných prvků, které každá mapa musí obsahovat. Poté byli jejich práce vystaveny ve sborovně a vyučující hlasovali o tři nejvíce vydařené mapy z pohledu estetiky. Nebyl to vůbec  jednoduchý úkol, protože mnohé práce jsou velmi pěkné a bylo vidět, že si s nimi dali žáci značnou práci. Nakonec, po sečtení hlasů, vyšli tři práce jako nejlepší.

Nejvíce hlasů získala mapa Jakuba Gabryše, o jeden hlas méně pak mapa Olivera Řiháka a třetí příčku obsadila mapa Patrika Adamovského. Jedna mapa dorazila do školy až po odhlasování, a protože je velmi zdařilá, získává cenu p. učitelky Foltové 🙂 Gratuluji vítězům a pochvala míří ke všem zúčastněným žákům.

Gabryš

Říhák

Adamovský

Jannett