«

»

Výuka v týdnu 12. – 16. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci,

v týdnu 12. – 16. 4. 2021 bude prezenční výuka probíhat v 1., 2. a 4. třídě.

Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky provést/zajistit u žáků realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem.

Žáci budou testováni v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování. U žáků 1. a 2. třídy je možná asistence zákonným zástupcem nebo jím písemně pověřenou osobou.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit (Potvrzení od lékaře, lékařská zpráva, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě, atp.) Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Žáci 1., 2. a 4. třídy budou automaticky přihlášeni ke stravování ve školní jídelně. Pokud se stravovat nebudou, je nutné je odhlásit.

vedení školy