«

»

VOLNÝ DEN VYHLÁŠENÝ ŘEDITELKOU ŠKOLY

Ředitelka základní školy na základě § 24, odst. 2, zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhlašuje pro žáky Základní školy Fryčovice, z důvodu přerušení dodávky elektrické energie, 6. 9. 2021 volný den.

Ve Fryčovicích 25. 8. 2020                                                Mgr. Alexandra Filarová, řed. školy