«

»

Přírodovědný klokan 2021

Pravidelnou znalostní soutěží, které se naše škola účastní je Přírodovědný klokan. Konkrétně se jedná o vyřešení určitého množství úloh z oblasti matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a obecných znalostí. Také letos v říjnu si v této soutěží své mozkové závity potrápili žáci osmé a deváté třídy. Soutěž je náročná i z důvodu taktiky. Na začátku obdrží každý žák 24 bodů a dál je rozšiřuje nebo ztrácí. Za každou špatnou odpověď jsou totiž odečítány body, kdežto za nevyplněnou odpověď se samozřejmě žádné body nepřičítají, ale také ani neodečítají. Takže ve výsledku může i znalostně lepší žák pohořet. Přestože jsme se do první desítky v okresním kole nedostali, nezoufáme si. Benefitem v této soutěži je skutečnost, že kromě ověření si svých znalostí, se také musí žák rozhodnout, zda odpovědět na všechny otázky, i když si třeba nejsou zcela jisti její správností.

klokan_levej