«

»

Ozdravný pobyt

V neděli 3. 4. po obědě odjely od ZŠ Fryčovice dva autobusy plné dětí  – 60 žáků 1. stupně –  na ozdravný pobyt s názvem Příroda všemi smysly do chaty Kazmarka v Karlově pod Pradědem (Malá Morávka). V Jeseníkách jsme strávili šest dní plných pohody, zábavy a čerstvého vzduchu.

Na chatě se při první společné aktivitě děti rozdělily do deseti skupin, ve kterých pracovaly téměř po celou dobu. Pro žáky byl připraven bohatý program zaměřený na ekologickou tematiku – vodu, ovzduší, hory, živočichy, třídění odpadů, lidské aktivity X příroda.

Při tvorbě „ODPADNÍČKA“ děti zrecyklovaly „připravený odpad.“

Naplnily hmyzí domečky, které také rozmístily do přilehlých lesů.

Užívaly si také zbytků sněhu na sjezdovkách. Pokud počasí přálo, stavěly mini sněhuláky, ale také bobovaly a koulovalo se. Je zajímavé, jak se všichni umí semknout, pokud vidí cíl – pány učitele.

Navštívili jsme stanici Horské služby, kde si žáci mohli nejen usednout na záchranářské terénní čtyřkolky, ale dozvěděli se také spoustu informací týkající se profese horského záchranáře, např. že jedním z úkolů čekatele při zkouškách je uběhnout 16 km pod 80 minut.

Užili si také karetního kouzelnického vystoupení, které pro své kamarády připravila Aneta Zdražilová z 5. tř. se svým týmem, diskotéky, společenských her a v neposlední řadě se na pobytu uskutečnila také „svatba.“ Zde se děti domluvily tak, že pro všechny připravily pozvánky, uzpůsobily místnost, domluvily se na oddávajícím a připravily i spoustu detailů, které ke správné svatbě patří. 

Vyzvednout musím rovněž zázemí a personál chaty Kazmarka, který se o žáky a jejich doprovod staral velice pečlivě. Ubytování sice bylo rozličné (což ovšem děti po našem vysvětlení bez řečí či námitek přijaly), ale vše ostatní (hlavně strava) bylo výtečné.

Tento pobyt byl realizován s přispěním Státního fondu životního prostředí.

SFŽP_logo

Děkuji nejen všem kantorům, kteří se jakkoli do přípravy či realizaci pobytu zapojili, ale hlavně dětem, které bych i touto formou chtěla pochválit za to, jak vše bravurně zvládly.

                                                                        Mgr. Petra Strnadlová

                                                                             vedoucí pobytu