«

»

Jak vyplnit zápisový lístek

ZÁPISOVÉ LÍSTKY obdrželi zákonní zástupci od výchovné poradkyně.

Je nutné jej vyplnit a odevzdat na střední škole do 10 dnů od přijetí – od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. (najdete na internetu nebo v budovách středních škol pod daným registračním číslem)
Jak SPRÁVNĚ VYPLNIT ZÁPISOVÝ LÍSTEK –  školu a obor,  podpisy zákonného zástupce a žáka

zápisový lístek