«

»

Žákovská badatelská konference – exkurze

Dva naši žáci, Eva Durajová (5. třída) a Daniel Mazur (6. třída), kteří se v květnu zúčastnili Žákovské badatelské konference, se účastnili také dvoudenní terénní exkurze (v doprovodu paní uč. Foltové). První den jsme navštívili Zbrašovské aragonitové jeskyně v Teplicích na Moravě, dále Pevnost poznání v Olomouci a noc jsme přečkali ve Filipovicích na Staré poště. Tam je čekal také program ve skupinách. Druhý den nás čekalo Velké mechové jezírko na Rejvíze a „Zlatorudné doly“ ve Zlatých horách, kde si samozřejmě vyzkoušeli zlato rýžovat. Program byl poměrně náročný, ale naši žáci jsi jej nejenom doslova užili, ale v mnohém se inspirovali pro jejich další bádání. Po celou dobu získávali nové vědomosti formou krátkých odborných komentářů a drobných aktivit např. měření Ph minerální vody v Teplicích apod. Do našich 2 dní můžete nahlédnout ve fotogalerii: https://photos.app.goo.gl/nhHf5iJBkhAUgdnn9

IMG_1876