«

»

Kdo přežije

V lednu jsme si uspořádali tradiční projektový den „ Kdo přežije“. Učitelé, hasiči a zástupci Policie ČR nachystali 12 stanovišť s různými úkoly a žáci se v pravidelných intervalech přesouvali v předem určených skupinách k plnění. Překonávali fyzickou zátěž na překážkové dráze, s hasiči ošetřovali drobná poranění, ujasňovali si základy první pomoci, zabývali se chováním při mimořádných událostech. Policistky s žáky probraly chování v dopravních situacích a legální a nelegální drogy. Jinde si žáci připomínali důležitá telefonní čísla nebo balili evakuační zavazadlo, pokoušeli se rozšifrovat šifry a psali Morseovou abecedou.

Děkujeme všem zúčastněným za hladký průběh aktivního dopoledne a zvlášť děkujeme našim ochotným lektorům z řad Policie ČR a hasičského sboru.

foto zde