«

»

Americké centrum

V dubnu a květnu se žáci 5. – 9. třídy zúčastnili přednášek zaměřených na různá témata od amerických reálií („National parks in the USA“, „This is USA“) až po lidské tělo („The incredible human body“).

Tyto přednášky se konaly v Americkém centru v Ostravě a poskytly našim žákům skvělou příležitost rozšířit si obzory a získat nové poznatky v inspirativním prostředí.

Děkujeme Americkému centru za organizaci těchto vzdělávacích akcí a těšíme se na další spolupráci!

Fotogalerie::

MyPdf

IMG_7637 IMG_7640 IMG_7639 IMG_7638