Literární čajovna

Žáci 4. třídy si ve své třídě, už po druhé  v tomto školním roce, uspořádali LITERÁRNÍ ČAJOVNU. Každý si donesl svou knihu, kterou zrovna čte. O knihách jsme si vykládali, získali jsme také inspiraci k tomu, co si v budoucnu přečteme. Děti nachystaly i občerstvení. Co by to taky bylo za správnou čajovnu bez čaje, horké čokolády, sušenek a buchet?

 

IMG-20240404-WA0004 IMG-20240404-WA0001 IMG-20240404-WA0002

Souboj čtenářů

Svět knihy vyhlásil v rámci kampaně Rosteme s knihou 15. ročník soutěže pro žáky 6. tříd ZŠ a odpovídajícího ročníku víceletých gymnázií ve znalosti obsahu knih SOUBOJ ČTENÁŘŮ 2024. Naše 6. třída se do této soutěže zapojila.

V rámci třídy měli žáci za úkol přečíst některou ze zadaných knih. Žáci, kteří četli stejný titul, o své knize diskutovali. V soutěži pak celá třída odpovídala co nejpřesněji na kvízové otázky.

Výsledky soutěže:https://www.rostemesknihou.cz/souboj-ctenaru-2024-vysledky-online-kola/

Talentové zkoušky – ZUŠ

Základní umělecká škola Jožky Matěje Brušperk přijímá nové žáky ke studiu pro školní rok 2024/2025. Talentové přijímací zkoušky se konají ve dnech 20. a 21. května 2024 v prostorách ZUŠ v Brušperku. Pokud máte zájem přihlásit své dítě, přihlašujte se on-line přihláškou na www.zusbrusperk.cz do 15. května. Bližší informace k talentovým zkouškám naleznete na webových stránkách školy.

Talentové zkoušky 2024 - plakát

Mapa školy

Vážení zákonní zástupci,

chtěli bychom Vám poděkovat za aktivní zapojení do hodnocení školy. Dotazníkového šetření se, kromě žáků a zaměstnanců školy, zúčastnilo i 154 z Vás. Získali jsme tak důležitou zpětnou vazbu pro nás, která povede k dalšímu rozvoji naší organizace.

vedení školy

Souhrn výsledků naleznete zde

Žákovská badatelská konference 2024

Účast na Žákovské badatelské konferenci se u nás již stala pravidlem. Pořádající školou je  SPŠCH akademika Heyrovského, p. o. Konference je zaměřena na EVVO (Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a jsou zde prezentovány příspěvky vlastního výzkumu či různých činností týkající se dané problematiky. Žáci, Žaneta Krpcová, Daniel Čamek, Michaela Zátopková a Eva Durajová (všichni 7. třída), obohatili konferenci příspěvkem Obec Fryčovice „pod lupou“ aneb monitoring adaptačních opatření na klimatickou změnu v naší obci. Letošní ročník měl rekordní účast co do počtu příspěvků i přednášejících. Eva a Míša se nemohly konference zúčastnit, ale Žaneta s Danem příspěvek odprezentovali na velmi profesionální úrovni. Děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Fotogalerie z akce zde: https://photos.app.goo.gl/m9B1jM35JxAvdiH96

IMG_9796

děcka

Zápis do 1. třídy

V úterý 9. 4. 2024 proběhl v naší škole zápis předškoláků do 1. třídy, kterého se zúčastnilo 30 předškoláků.

Paní učitelky 1. stupně hravou a povídavou formou ověřovaly znalosti a dovednosti v motorické a grafomotorické oblasti, matematické schopnosti předškoláků, jejich slovní zásobu a schopnost odpovídat na otázky – a to vše s tematikou různých povolání.

Za svůj výkon byli předškoláci odměněni dárky, které pro ně vyrobily děti všech tří oddělení školních družin.

Po celou dobu byli předškoláci provázeni žáky 5. třídy. Ti se snažili dětem zpříjemnit jejich první školní chvilky.

V tento den proběhl ve škole také den otevřených dveří.

foto zde

Pohovorové odpoledne – 16.4. 2024

Přehled rezervací

Divadelní představení „Oliver“

Vážení rodiče,

obracíme se na Vás s nabídkou zájezdu do Divadla Jiřího Myrona v Ostravě na muzikál Oliver!

Dne 19. 5. 2024 od 16 hodin, předpokládaný odjezd od ZŠ v 15 hodin. Cena za osobu činí 225 Kč. Počet míst 40.

Zájezd je určen pro děti Základní školy Fryčovice s možností doprovodu rodičů (na 1 dítě max. 1 dospělá osoba). Pro děti, které pojedou bez doprovodu dospělého, bude zajištěn pedagogický dohled.

Níže je umístěn závazný rezervační formulář, prostřednictvím kterého se přihlašujte do 26. 4. 2024 s povinností platby převodem na účet č. 2902814176/2010 (do poznámky platby uveďte jméno dítěte, třídu a celkový počet vstupenek).

V případě dotazů prosím kontaktujte Mgr. Martinu Benedikovičovou nebo Mgr. Martinu Kovářovou.

 

Odkaz na divadelní představení zde https://www.ndm.cz/cz/opereta-muzikal/inscenace/5997-oliver/

možnost přihlášení zde

Sběr starého papíru

sběr jaro 24

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ (dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2)

Seznam uchazečů

Registrační číslo
01/24
02/24
03/24
04/24
05/24
06/24
07/24
08/24
09/24
10/24
12/24
13/24
14/24
15/24
16/24
17/24
18/24
19/24
20/24
21/24
22/24
23/24
24/24
25/24
26/24
27/24
28/24

Uvedení uchazeči byli přijati ke školnímu vzdělávání.

Poučení – Proti tomuto rozhodnutí můžete do 15 dnů podat odvolání prostřednictvím základní školy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.

Ve Fryčovicích 12. 4. 2024                                                           Mgr. Alexandra Filarová, ředitelka školy

 

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky