Český den proti rakovině 2019 – sbírka

15. květen bude opět po roce patřit celorepublikové sbírce Ligy proti rakovině. Hlavním tématem je prevence nádorových onemocnění plic . Naše škola, podobně jako v loňském roce, se bude sbírky účastnit. Sbírka proběhne ve škole od 7.00 – 13.30 hodin ve vestibulu školy a od 13.30 – 20.00 ve Fry Relax centru ve Fryčovicích, kde si můžete zakoupit tradiční kytičku v minimální hodnotě 20,-  Další informace viz. níže – odkaz na webové stránky sbírky.

IMG_0071

www.cdpr.cz

 

Štafetový pohár

V pátek 26.4.2019 absolvovali žáci 1.stupně okresní kolo Štafetového poháru na atletickém stadionu ve Frýdku-Místku. Startoval výběr žáků 1., 2. a 5. třídy. Po nástupu měli žáci rozběhání a rozcvičku pod vedením aktivních atletů, rozhodčí se vyzbrojili praporky a stopkami a děti se začaly řadit na jednotlivé úseky podle svých startovních čísel. Dalo docela práci zajistit, aby nikdo nezabloudil, startovalo 6 škol a na úsecích předávacího území čekalo12 závodníků na předávku štafetového kolíku. Závod zahajovaly štafety nejstarších dětí 8x 100m, která se našim atletům velmi povedla, vyhecovali se k výkonu 2:16,5 minuty a dostali se na úžasné 2. místo. Naši prvňáci a druháci statečně běželi ze všech sil také 8x 100m, ale zaostávali za soupeři. Další kombinované štafety 8x 200m běžely vždy 4 mladší a 4 starší děti, naši se už ale umístění nedočkali. Nicméně závod byl napínavý a krásný a nasbírané zkušenosti se budou hodit příště. V době sčítání časů pro absolutního vítěze byly připraveny doplňkové závody ve skoku odrazem z místa a hod plným míčem, sluníčko svítilo a místní bufet byl v obležení. V závěru čekalo na závodníky vyhlášení vítěze, naši páťáci obdrželi diplom za 2. místo, absolutním vítězem se stala ZŠ Štramberk. Blahopřejeme, atletice zdar!
Mgr.Pavla Bednářová
s (3)

Talentové zkoušky na ZUŠ

Talentové zkoušky na ZUŠ – plakát

Exkurze do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy

Žáci šesté a sedmé třídy absolvovali ve čtvrtek 2. 5. 2019 exkurzi do Záchranné stanice pro volně žijící živočichy, která se nachází v Bartošovicích na Moravě. Čekali na ně dva průvodci, kteří jim přiblížili přírodu v CHKO Poodří a pověděli jim o chodu záchranné stanice. Poučili je, jak mohou oni sami pomoci zraněným volně žijícím zvířatům a jak předcházet jejich zraněním, které vzniká velmi často chybou a neohleduplností člověka.

IMG_0032

foto zde

portál www.proskoly.cz

Základní škola Fryčovice dává možnost žákům a jejich rodičům využívat i v následujícím období (4/2019 – 4/2020) služby portálu www.proskoly.cz

Portál Proškoly.cz poskytuje širokou nabídku on-line testů dostupných z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu. Využívat ho tak mohou vaše děti nejen ve škole, ale i doma.

Rozvoj rozumových schopností

Portál Proškoly.cz umožňuje dětem kdykoliv procvičovat a ověřovat základní rozumové schopnosti – logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace apod. Výhodou je jejich okamžité vyhodnocení formou certifikátu, který si mohou děti uložit, vytisknout či poslat e-mailem a pochlubit se tak s dosaženým výsledkem.

Procvičování znalostí do školy

Testy mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i doma na svých počítačích. Oproti minulým letům došlo k rozšíření portálu o oblast cizích jazyků a pravopisných cvičení z českého jazyka.

Volba povolání

Rodičům nabízí portál unikátní variantu Testu volby povolání, ve které mohou zhodnotit své dítě z pohledu budoucího uplatnění. Výsledky rodičovského testu pak lze porovnat s výsledky dítěte a společně tak lépe zhodnotit předpoklady a očekávání vzhledem k volbě vzdělávací či profesní dráhy.

Přístupové údaje?

Testy jsou přístupné pouze žákům škol, které vlastní licenci na využití portálu, mezi které ZŠ Fryčovice patří. Žáci obdrží (obdrželi) ve škole přístupové údaje, které mohou využít na portálu www.proskoly.cz

preventivní program Hasík

Ve dnech 17. 4. a 25. 4. 2019 se žáci 2. třídy zúčastnili preventivního programu HASÍK.

Profesionální hasiči z frýdeckého hasičského záchranného sboru žáky seznámili s náplní jejich práce, ukázali svou těžkou výstroj, nacvičili ohlášení požáru či školné události. Žáci si také vyzkoušeli, jak zareagovat, kdyby hořelo oblečení, které by měli oblečené, jak zareagovat, kdyby hořelo v jejich blízkosti atd.

Žáci byli po celou dobu nadšeni z těchto činností, do programu se aktivně zapojovali.

foto zde

Hrátky s obvody

Děvčata ze šesté a sedmé třídy a žáci osmého ročníku si vyzkoušeli práci s elektronickými stavebnicemi, které škola pořídila do kabinetu fyziky. Děti si sestavovali ve dvojicích jednoduché elektrické obvody, které svítily, roztáčely vrtulky, vyhrávaly písničky nebo blikaly. Šikovnější si sestavili například policejní houkačku nebo detektor lži. Práce se stavebnicemi se žákům líbila.

foto zde

Myslivost očima dětí 2019 – 1. místo

Okresní myslivecký spolek Ostrava vyhlásil opět po roce výtvarnou soutěž „Myslivost očima dětí“, které se každoročně účastníme. Poslali jsme několik prací našich žáků do jednotlivých kategorií a netrpělivě čekali na výsledky. Měli jsme obrovskou radost, když dvě naše žákyně získali ocenění! V kategorii C získala 1. místo žákyně deváté třídy a ve stejné kategorii žákyně osmé třídy obdržela za svou práci čestné uznání.

Všem našim „malým malířům“ děkujeme za vzornou reprezentaci školy a oceněným blahopřejeme.

IMG_9647

foto zde

Český červený kříž- Mladý zdravotník II. stupně

Ve čtvrtek 24. 4. 2019 jsme se opět zúčastnili okresního kola Mladý zdravotník II. stupně, kterou pořádal Český červený kříž pobočka Frýdek – Místek na 7. základní škole ve F-M. Jedná se o soutěž v poskytování první pomoci. Kromě vlastní soutěže má tato akce mnohem významnější podtext. Poskytování první pomoci si vyzkoušet tzv. „naživo“. Pro žáky jsou připravená stanoviště, kde musí plnit jednotlivé úkoly. Letos jsme na soutěž vyslali čtyři pěti – členná družstva složená z žáků II. stupně a odnesli si dvě místa! Družstvo složené z žáků osmé a deváté třídy 2. místo a 3. místo si odneslo družstvo složené z žáků osmé třídy. Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a výhercům blahopřejeme.

IMG_0006

foto zde

zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy se uskutečnil 11. dubna 2019 a zúčastnilo se jej 28 předškoláků převážně navštěvující fryčovickou mateřskou školu. Zápis absolvovali všichni, přičemž někteří rodiče již zažádali o odklad školní docházky o 1 rok.

Zápis probíhal na čtyřech stanovištích, u kterých učitelky 1. stupně a učitel matematiky ověřovali znalosti a dovednosti v řečové oblasti, v matematické oblasti, v prostorové orientaci a také v grafomotorické oblasti.

Ústředním motivem letošního zápisu byla „Řemesla.“ Předškoláci obdrželi při formální (papírové) části kartu, kterou postupně na jednotlivých stanovištích doplňovali o obrázky řemeslníků a jejich náčiní. Při vyřešení všech úkolů byli za svou odvahu a především snahu odměněni dárky, jež vyrobili pro své budoucí spolužáky žáci školy a školní družiny a také dárky, které byly zdarma zaslány společností SUN CE.

Po celou dobu byli předškoláci provázeni žáky 5. třídy, kteří jim zpříjemnili jejich první školní chvilky. Při prohlídce školy mohli zavítat do školní družiny či multimediální učebny, kde je žákyně 7. třídy provázely interaktivním programem.

foto zde

Starší příspěvky «

» Novější příspěvky