«

»

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

V letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže – Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky 2019. Školní kolo řešili všichni žáci deváté třídy.  Nejlepšími řešiteli byli Masopustová Klára, dále Rusiňáková Eliška a Vanishviliová Kristýna. Protože však okresní kolo probíhalo ve stejný den jako naše akce Mikuláš ve škole, a právě deváťáci mají tuto akci na starost,  tak jsme se ho neúčastnili. Děvčatům k jejich výsledkům blahopřejeme.

Více o soutěži: http://mladychemikcr.cz/soutez/