Zájmová činnost žáků

 

Zájmové kroužky 2023/2024
Název kroužku Den Čas od-do Třída Vedoucí/učitelé Cena/100,- Kč říjen-prosinec
Sportovní hry středa 13.30-14.15 1.-5. třída Bednářová P. 300,-
Dramatický pondělí 12.20-13.05 2.-4. třída Kovářová, Brožová 300,-
Dramatický pondělí 13.15-14.20 5.-7. třída Kovářová, Brožová 300,-
Anglický úterý 12.20-13.05 2. třída Hašová 300,-
Keramický úterý – sudý týden 12.30-14.00 3. třída Dětská 200,-+200,-Kč materiál
Keramický úterý – lichý týden 12.30-14.00 4. třída Dětská 200,-+200,-Kč materiál
Stolní tenis čtvrtek 13.15-14.15 5.-8. třída Blabla 300,-
Pohybový nápravný čtvrtek 13.30-14.15 1.-5. třída Bednářová P. 300,-
Florbal čtvrtek 13.30-14.30 9. třída Štěrba 300,-
Jiné
Floristický středa-sudý týden 13.30-15.00 Heljenková 0