Prodej stravenek

Platba stravného na měsíc březen 2020

2.3. a 3.3. 2020  od 7.00 hod. do 8.00 hod. v prostorách školní jídelny.

 

7 – 10 let     22 x 26,- = 572,-

11 – 14 let   22 x 28,- = 616,-

15 a více     22 x 31,- = 682,-

Obědy se hradí formou zálohy na celý měsíc.

Odhlášené obědy z minulého měsíce budou z této částky odečteny.

 

Dodržujte prosím termíny plateb! 

 

 

Zakoupení obědů přes bankovní účet na měsíc březen 2020

Platba musí být odeslána nejpozději do 25.2. 2020. Pokud nebudou obědy přes účet zaplacené do konce měsíce, musíte platbu uhradit hotově.

Platba přes bankovní účet:

7 – 10 let      22 x 26,- = 572,-

11 – 14 let    22 x 28,- = 616,-

15 a více       22 x 31,- = 682,-

 

Číslo účtu / kód banky příjemce (na který bude platba přijímána)

                         2800494677 / 2010

 

Vyúčtování stravného probíhá čtvrtletně a přeplatky za odhlášené dny se odesílají na účet, ze kterého byly platby přijaté

 

 

Chcete li provést změnu z platby hotovostní na platbu přes účet nebo naopak, musíte informovat vedoucí školní jídelny měsíc předem.

Pokud se strávník nebude v dalším měsíci stravovat, je povinen zavolat na číslo školní jídelny (558668090) a ze stravování bude dočasně vyřazen.

 

 

 


 

Vážení zákonní zástupci,

uvádějte prosím při platbě za obědy ve školní jídelně převodem do poznámky jméno dítěte a třídu. Jako variabilní symbol zadejte číslo stravovacího čipů. Bez této informace je velice často problematické (někdy až nemožné) dohledat, které dítě má na následující měsíc uhrazeno stravné.

Děkuji, P. Janšová, vedoucí ŠJ