Prodej stravenek

 Informace pro strávníky:

Z důvodů rekonstrukce kuchyně se obědy vaří pouze do 25.6.2024.

 

 

Platba stravného na měsíc červen 2024 – hotovost

Výběr stravného v hotovosti proběhne 3.6.2024 – 7.6.2024 od 6.00 hod. do 14:00 hod v kanceláři vedoucí školní jídelny.

7-10 let    1.-4. třída      36,- x 17 = 612,- Kč

11-14 let   5.-8. třída     39,- x 17 = 663,- Kč

15 a více let  9. třída     42,- x 17 = 714,- Kč

Obědy se hradí formou zálohy na celý měsíc.

Odhlášené obědy z minulého měsíce budou z této částky odečteny.

 

Bezhotovostní forma úhrady – inkaso

Platba přes inkaso bude stažená 5.6.2024 

Prosím zákonné zástupce, aby si navýšili finanční limity na platby přes inkaso na částku 1000 Kč. 

 

Cena obědů – viz. platby hotovost

Obědy se hradí formou zálohy na celý měsíc.

Odhlášené obědy z minulého měsíce budou z této částky odečteny.

 

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.

 

Dodržujte prosím termíny plateb! 

 

 

Bezhotovostní platby za stravování pro rok 2024/2025

Zákonný zástupce musí vypsat potvrzení k povolení inkasa. Formulář si vyzvedne u vedoucí školní jídelny a odevzdá ho nejpozději do 13.9.2024.

 

 

Jak nastavit formu inkasa?

1. Zajít do banky, v níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu

 

na účet našeho zařízení.

 

Povolení k inkasu si můžete zadat také přes internet banking a poslat potvrzení z banky.

Vypíšete:

název zařízení: Základní Škola Fryčovice – školní jídelna

číslo účtu příjemce platby: 2800494677

kód banky příjemce platby: 2010

limit jednotlivé platby inkasa: 1000,-

Nezadávat variabilní ani specifický symbol

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

a) Rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. rodiče a děti nebo součet plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu, hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků (např. rodiče mají 2 děti, limit-záloha na každé dítě činí 1000 Kč, chtějí využít množnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude součtem záloh). Nastavte četnost inkasa 1 x za měsíc.

b) Pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy.

 

 

  1. Je nutné si pohlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.

 

Další informace Vám ráda poskytne vedoucí školní jídelny tel. 558 668 090

 

 

 

 

 

 


 

 

Děkuji, P. Janšová, vedoucí ŠJ