Prodej stravenek

Platba stravného na měsíc září 2020

1.9. 2020  se platba za stravování bude vybírat od 9.00 hod v kanceláří vedoucí školní jídelny. Vstup přes školní jídelnu je zakázán, proto vstupujte zadním vchodem. Platbu mohou uhradit pouze zákonní zástupci a musí mít zakrytá ústa rouškou a dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi sebou. Děti si po dobu mimořádného opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru nebudou moci zakoupit obědy sami, aby se nemísily mezi skupinami, do kterých jsou zařazeny. Děti, které nebudou mít zakoupeny obědy 1.9.2020, se nebudou moci následující den stravovat. 

Všichni strávníci, kteří se stravují ve školní jídelně, musí mít stravovací čip. Pokud nebudou mít čip z důvodu ztráty nebo nástupu do první třídy, musí si zakoupit čip nový. Cena čipu je 100 Kč.

Platba stravného pro věkovou kategorii, do které jsou děti zařazeny – měsíc září 2020 – hotovost:

7 – 10 let     21 x 26,- = 546,-

11 – 14 let   21 x 28,- = 588,-

15 a více     21 x 31,- = 651,-

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.

Obědy se hradí formou zálohy na celý měsíc.

Odhlášené obědy z minulého měsíce budou z této částky odečteny.

 

Dodržujte prosím termíny plateb! 

 

 

Bezhotovostní platby za stravování pro rok 2020/2021

 

Vážení rodiče, zaměstnanci a ostatní strávníci školní jídelny ZŠ Fryčovice.

Naše škola se rozhodla přejít na bezhotovostní platební systém formou inkasa. Rodiče, kteří chtějí využívat tuto formu placení, si musí vypsat potvrzení k povolení inkasa. Jiná forma bezhotovostního placení už nebude přijatá. Neposílejte jednorázové platby a zrušte si trvalé příkazy. Nadále zůstává platba v hotovosti první dva dny v daném měsíci. Místo a čas bude v odkazu prodej stravenek.

Po odevzdání potvrzení bude záloha za stravování odečtena 20. den v měsíci, tedy platba na říjen 2020 se odečte už 20. září 2020.  Kdo neodevzdá potvrzení musí obědy zaplatit v hotovosti.

 

 

Jak nastavit formu inkasa?

1. Zajít do banky, v níž máte zřízen svůj účet, a zadat povolení k inkasu ze svého účtu

 

na účet našeho zařízení.

 

Povolení k inkasu si můžete zadat také přes internet banking a poslat potvrzení z banky.

Vypíšete:

název zařízení: Základní Škola Fryčovice – školní jídelna

číslo účtu příjemce platby: 2800494677

kód banky příjemce platby: 2010

limit jednotlivé platby inkasa: 700,-

Nezadávat variabilní ani specifický symbol

Stanovení horního limitu povolení inkasa:

a) Rodič se rozhodne pro možnost součtování plateb více strávníků (tj. rodiče a děti nebo součet plateb u sourozenců) a následnému stáhnutí jednou částkou ze stejného čísla účtu, hranice horního limitu povolení inkasa musí být součtem záloh všech strávníků (např. rodiče mají 2 děti, limit-záloha na každé dítě činí 700 Kč, chtějí využít množnosti součtování plateb, pak konečný horní limit inkasa bude součtem záloh). Nastavte četnost inkasa 1 x za měsíc.

b) Pokud se rodič rozhodne, že chce, aby byly platby provedeny jednotlivě za každé dítě, pak horní hranice limitu inkasa na každé dítě bude zvlášť ve výši jedné zálohy.

 

 

  1. Je nutné si pohlídat, aby na vašem účtu v bance byl vždy dostatek hotovosti.

 

Další informace Vám ráda poskytne vedoucí školní jídelny tel. 558 668 090

 

 

 

 

 

 


 

Vážení zákonní zástupci,

uvádějte prosím při platbě za obědy ve školní jídelně převodem do poznámky jméno dítěte a třídu. Jako variabilní symbol zadejte číslo stravovacího čipů. Bez této informace je velice často problematické (někdy až nemožné) dohledat, které dítě má na následující měsíc uhrazeno stravné.

Děkuji, P. Janšová, vedoucí ŠJ