Spolek rodičů

Zástupci Unie rodičů založili email

URFrycovice@seznam.cz ,

který bude sloužit všem rodičům, učitelům a přátelům školy pro různé připomínky,nápady,přání a také stížnosti.

Veškeré emaily se budeme snažit zodpovědět a ty nejzajímavější či nejčastější dotazy budou vyvěšeny na stránkách naší školy.

Odpovědi naleznete v levém sloupci hlavního menu pod Unii rodičů.


 

Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2022 / 2023

     

 

 

 

Předseda Unie rodičů            –  Kateřina Šenkeříková

Místopředseda Unie rodičů  –  Martina Kratochvílová

Pokladník Unie rodičů          –  Petra Janšová


STANOVY SPOLKU RODIČŮ PŘI ZŠ FRYČOVICE

 

Pokladní zpráva za školní rok 2021-2022

Pokladní zpráva za školní rok 2020-21

Pokladní zpráva za školní rok 2019-20