Projekty

 

iti


JAK


 

ovoce do škol


kabinety


ekopobyt 2022


Doučování žáků škol

doučování

doucovani-letak


 

Vybudování jazykové a počítačové učebny v ZŠ Fryčovice
CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013134

více informací zde

plakát

 


 

 

Naše škola se zapojila do projektu EU peníze školám.

Plakát

 


projekt šablony II

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Patříme ke školám zapojeným do projektu Pomáháme školám k úspěchu, s jehož podporou rozvíjíme u našich žáků čtenářství a pisatelství, čtenářskou i kritickou gramotnost. Vedení školy i učitelé posilují ve škole kulturu podporující učení žáků a profesní rozvoj učitelů. Projekt Pomáháme školám k úspěchu iniciovala a dlouhodobě podporuje Nadace The Kellner Family Foundation.

www.kellnerfoundation.cz

logo pomáháme


Státní fond životního prostředí ČR – Expedice Fryčovice

Expedice Fryčovice


 

ucebna

Vybudování přírodovědné učebny

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005499

Projekt je zaměřený na vybudování přírodovědné učebny pro odbornou výuku – na ZŠ zřizované žadatelem a rekonstrukci kabinetu a přípravny. V rámci projektu bude pořízen nový nábytek, IT vybavení a moderní učební pomůcky, provedeny související stavební práce v učebně a vybudovaná infrastruktura k zajištění bezbariérovosti celé školy (nová výtahová kabina a rekonstrukce WC). Realizací projektu dojde k rozvoji výuky odborných předmětů v přímé vazbě na klíčové kompetence v oblasti přírodních věd.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 66.

 

Výše schválené podpory: 3 976 401,30 Kč

Doba realizace: 15. 3. 2018-30. 9. 2018


logo

Projekt: Technika nás baví

Reg. číslo: CZ.1.07/1.1.24/01.0020

Realizátor projektu: Agentura pro regionální rozvoj, a.s.

Finanční partneři:               Základní škola 1. Máje 1700, Frýdek-Místek

Základní škola Fryčovice

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Termín realizace: březen 2012 – červen 2014

Naše škola byla finančním partnerem projektu „Technika nás baví“, který realizuje krajská Agentura pro regionální rozvoj. Tento projekt reaguje na dlouhodobý problém nízkého zájmu o práci v technických oborech, zejména v elektrotechnice a stavebnictví v Moravskoslezském kraji.

Cílem projektu je motivovat žáky 6. až 9. ročníků ZŠ k volbě studia na technických středních školách a přesvědčit je o prestiži a dobré perspektivě elektrotechnických a stavebních oborů. Důraz je kladen na realizaci aktivit, jejichž jádrem je vlastní činnost žáků, rozvíjet manuální zručnost žáků, rozvíjet spolupráci s podnikovou sférou v Moravskoslezském kraji působících v oborech elektrotechnika a stavebnictví a přispět ke zlepšení podmínek při výuce pracovního vyučování dovybavením pracovních dílen. Sekundárním cílem projektu je zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků v elektrotechnických a stavebních oborech na trhu práce v Moravskoslezském kraji.

V rámci projektu se žáci naší školy zúčastní třídenního workshopu v přírodě, exkurzí v průmyslových podnicích a technických SŠ v kraji, projektových elektrodnů či soutěže o nejlepší dřevěný nákladní a osobní automobil.

Škola také vybaví novou učebnu pro pracovní vyučování a učitelé zpracují materiály pro výuku pracovního vyučování.

Více informací se dozvíte na webu www.povolaniprozivot.cz


Projekt Game4Business – plakát

článek – GAMA4BUSINESS


Projekt E-DUR

Naše škola se zapojila do projektu environmentálního vzdělávání E-DUR. Projekt realizuje Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouc, o.p.s. a vznikl za podpory Univerzity Palackého v Olomouci a Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina. Projekt E-DUR je určen základním a středním školám ČR, jehož cílem je nabídnout komplexní přístup ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj. Naše škola si z nabízených témat vybrala aktivitu Zlatá nit, která je určená žákům 5-7. tříd. Ústředním tématem je Slunce. Úkolem aktivity je v žácích probudit úžas nad krásou přírody a provázaností veškerého dění na Zemi ovlivněného Sluncem.

http://www.slunakov.cz/projekt-e-dur/


Od 1. 9. 2016 jsme se zapojili do mezinárodního projektu Světová škola.

gas2_cz_logo_hires


Projekt

ŠABLONY PRO ZŠ A MŠ I

plakát – šablony


Od prosince roku 2016 je naše škola zapojena do projektu s Ostravskou univerzitou.

plakát – Didaktiky UPOL