Ceny obědů

Cena obědů (dotovaného státem) je dle věkových kategorií stanovená takto:

platba hotově                                                         

7-10 let    1.-4. třída     34,-Kč

11-14 let   5.-8. třída   37,- Kč

15 a více let  9. třída   40,-Kč

Cizí strávníci              85,- Kč

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.