Ceny obědů

Cena obědů (dotovaného státem) je dle věkových kategorií stanovená takto:

platba hotově                                                         

7-10 let    1.-4. třída     30,-Kč

11-14 let   5.-8. třída   32,- Kč

15 a více let  9. třída   35,-Kč

Cizí strávníci              80,- Kč

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.