Ceny obědů

Cena obědů (dotovaného státem) je dle věkových kategorií stanovená takto:

platba hotově                                                         

7-10 let    1.-4. třída      28,-Kč

11-14 let   5.-8. třída   30,- Kč

15 a více let  9. třída   33,-Kč

Cizí strávníci              75,- Kč

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.