Ceny obědů

Cena obědů (dotovaného státem) je dle věkových kategorií stanovená takto:

platba hotově                                                         platba bankou

7-10 let    1.-4. třída      26,-Kč                                26,- x 22 dnů = 572 ,-Kč

11-14 let   5.-8. třída   28,- Kč                                 28,- x 22 dnů = 616,-Kč

15 a více let  9. třída   31,-Kč                                 31,- x 22 dnů = 682,-Kč

Cizí strávníci              73,- Kč