Ceny obědů

Cena obědů (dotovaného státem) je dle věkových kategorií od 1.1.2024 stanovená takto:

platba hotově                                                         

7-10 let    1.-4. třída     36,-Kč

11-14 let   5.-8. třída   39,- Kč

15 a více let  9. třída   42,-Kč

Cizí strávníci              90,- Kč

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.