Kalendář akcí

6. – 7. 9. 2018 –  Adaptační pobyt 6. třídy

17. – 19.9. 2018 –  Pobyt „Dokážeme to spolu“ – 1. , 2., 3. třída

25. 9. 2018 – Plenární schůze SR + třídní schůzky

16.-18.10 – Podzimní sběr starého papíru

22.-26.10. 2018 Projektový týden „Osmičky v našich dějinách“

29.-30.10. 2018 – Podzimní prázdniny

31.10. 2018 –  Den otevřených dveří

27. 11. 2018 – Pohovorové odpoledne

5. 12. 2018 – Mikuláš

17. 12. 2018 – Vánoční dílny

19. 12. 2018 – Vánoční akademie

21.12.2018 – Volno vyhlášené ředitelkou školy

22.12.2018 – 2.1. 2019 – Vánoční prázdniny

13. – 18. 1. 2019 – Lyžařský kurz

22 .1. 2019 – Projektový den – „Kdo přežije“

1.2. 2019 – Pololetní prázdniny

4.-8.2.2019 – Projekt Edison

7.2. 2019 – Karneval

18. – 24. 2. 2019 – Jarní prázdniny

17. – 22. 3. 2019 – Ekologický pobyt – 2.. až 5. třída

11. 4. 2019 – Zápis do 1. třídy

9. 4. 2019 – Pohovorové odpoledne

19. – 24.5. 2019 – Cyklovodácký kurz „Jemčina“

28. 5. 2019 – Pohovorové odpoledne

31.5. 2019 – Den dětí