Kalendář akcí

7. – 8. 9. 2021 –  Adaptační pobyt 6. třídy

8. – 10. 9. 2021 – Adaptační pobyt 1. tříd a 2. třídy

12. 10. 2021 – Třídní schůzky

27. a 29.10. 2021 – Podzimní prázdniny

7. 12. 2021 – Pohovorové odpoledne

6. 12. 2021 – Mikuláš

Vánoční dílny

Vánoce ve škole

23.12. 2021 – 2.1. 2022 – Vánoční prázdniny

Lyžařský kurz

Projektový den – „Kdo přežije“

4.2. 2022 – Pololetní prázdniny

14. – 20. 3. 2022 – Jarní prázdniny

Ekologický pobyt – 2.. až 5. třída

5. 4. 2022 – Zápis do 1. třídy

12. 4. 2022 – Pohovorové odpoledne

14.4. 2022 – Velikonoční prázdniny

26. – 27. 4. 2022 – Jarní sběr starého papíru

22. – 27.5. 2022 – Cyklovodácký kurz „Jemčina“

1.6. 2022 – Den dětí