Informace pro rodiče

Činnost školní družiny bude zahájena v úterý 5. září 2017.