Informace pro rodiče

Provoz školní družiny:

Ranní ŠD:    1.-2. tř        6. 00 – 7. 15 , 3.-5. tř.  6.00 – 7.00

Odpolední ŠD:  11.05 – 16.00

Oddělení  školní družiny:

ŠD I.  ( 731 168 426)     Zuzana  Zápalková

ŠD II.  ( 604 757 546)    Zuzana Jagrová

ŠD III.( 603 444 419)     Martina Dětská ( pondělí, čtvrtek)

( 773 262 606)    Monika Baumanová ( úterý, středa, pátek)

Ranní ŠD: 1.-2. tř.    Martina Dětská

  1. – 5. tř. Karin Křížková

 

Poplatky za školní družinu

Úplata za jednotlivé období  je splatná k 20. září ( září – prosinec)

a k 20. lednu ( leden – červen).

Pravidelná docházka200,-Kč měsíčně ( tj. 800,-   září – prosinec

1200,- leden – červen)

Ranní školní družina : 100,- Kč měsíčně   ( tj. 400,- září – prosinec

600,- leden – červen)