Informace pro rodiče

Činnost školní družiny bude zahájena v úterý 3. září 2019.