Informace pro rodiče

Informace pro rodiče

Provoz školní družiny:

Ranní ŠD:     6. 00 – 7. 15 hod.

Odpolední ŠD:  11.05 – 16.00 hod.

Oddělení  školní družiny:

ŠD I.              Zuzana  Zápalková

ŠD II.             Zuzana Jagrová   604 757 546

ŠD III.            Adéla Žurovcová

Ranní ŠD      Martina Dětská

 

 

Poplatky za školní družinu

Úplata za jednotlivé období  je splatná k 20. září

(září – prosinec)  a k 20. lednu ( leden – červen).

Pravidelná docházka200,-Kč měsíčně

( tj. 800,-   září – prosinec,1200,- leden – červen)

Ranní školní družina : 100,- Kč měsíčně

( tj. 400,- září – prosinec, 600,- leden – červen)