Archiv kategorie: 9. třída

Namaluj Muziku

IMG_2253

Letos jsme se poprvé zúčastnili výtvarné soutěž Namaluj Muziku, kterou pořádala Stonavská Barborka z.s. Žáci měli ve svých pracích zachytit svůj vztah k hudbě. Velkou radost jsme měli z 5. místa v kategorii starší žáci, které obdržel Erik Kuběna (osmá třída). Také práce dalších našich žáků byli velmi povedené. Erikovi blahopřejeme a všem žákům děkujeme …

Pokračovat ve čtení »

Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

V letošním školním roce jsme se zúčastnili soutěže – Hledáme nejlepšího Mladého chemika České republiky 2019. Školní kolo řešili všichni žáci deváté třídy.  Nejlepšími řešiteli byli Masopustová Klára, dále Rusiňáková Eliška a Vanishviliová Kristýna. Protože však okresní kolo probíhalo ve stejný den jako naše akce Mikuláš ve škole, a právě deváťáci mají tuto akci na …

Pokračovat ve čtení »

Mladý zoolog 2019

IMG_2262

Pravidelně na podzim pořádá ZOO Ostrava soutěž Mladý zoolog. V typicky listopadovém počasí vyrazila skupinka dvaceti vybraných žáků druhého stupně, v doprovodu pedagoga,  13.11. 2019 směr ZOO. Ti vytvořili čtyři skupinky po pěti žácích a všichni byli plni očekávání, jaké otázky budou letos řešit. Téma bylo dravci a sovy. Opět na nás čekal vědomostní test …

Pokračovat ve čtení »

Škola hrou

IMG_2190

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání vyhlásil výtvarnou soutěž pod názvem „Škola hrou“. Do soutěže jsme poslali tří práce našich žáků. Přestože jsme se na vítězných příčkách neumístili, práce našich žáků byly velmi zdařilé. Nu, posuďte sami. Více informací na webu:https://opvvv.msmt.cz/aktualita/skola-hrou.htm   Tereza Vajdová (6.A) Vendula Ranochová  …

Pokračovat ve čtení »

Dny otevřených dveří

Zde jsou uvedeny některé přihlášené školy s datem dnů otevřených dveří. Určitě doporučuji sledovat webové stránky jednotlivých škol a na vybranou školu se zajít podívat.   17. 10. 2019 www.sos.jablunkov.cz Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, p.o. 24. 10. 2019 www.spsoafm.cz Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková …

Pokračovat ve čtení »

Krajská stipendia ve školním roce 2020/2021

Také ve školním roce 2020/2021 bude Moravskoslezský kraj poskytovat přímou finanční podporu žákům studujícím řemeslné a technické obory, jejichž absolventi v regionu chybí nejvíce. Krajskými stipendii podporované obory vzdělání ve školním roce 2020/2021 a podmínky finanční podpory jednotlivým žákům vzdělávajícím se ve středních školách zřizovaných Moravskoslezským krajem byly schváleny 27. 8. 2019 Radou Moravskoslezského kraje. Příjemcem stipendia může být pouze žák, …

Pokračovat ve čtení »

Přijímací řízení ve školním roce 2019/2020 – informace pro žáky a zákonné zástupce

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích (dále jen „střední školy“) se řídí, mimo jiné, následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, …

Pokračovat ve čtení »

Trh vzdělávání a uplatnění

Trh vzdělávání a uplatnění 2019 se uskuteční v hale Polárka ve čtvrtek 24. 10. v době 10 – 16 hod. pozvánka zde: trh_vzdělávání

Přivezli jsme prvního „Oscara“ aneb Envofilm 2019

IMG_2164

V Českém Těšíně se 17. 10. 2019 konal 4. ročník soutěžního festivalu žákovských a studentských environmentálních filmů – Envofilm 2019, kterou pořádá Albrechtova střední škola. Soutěžní snímky byly z České, Slovenské i Polské republiky. Letos jsme poslali dva snímky. Martin Kublák a Filip Gróf natočili snímek s názvem Život a autory snímku Příběh atmosféry Země byla Veronika Laníková, …

Pokračovat ve čtení »

Přírodovědný klokan 2019

Ve středu 16.10. 2019 proběhla na naší škole soutěž Přírodovědný klokan 2019. Soutěž je zařazena na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence. Pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Stejně jako v loňském roce se jí účastnili …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «