Archiv kategorie: Nezařazené

Podzimní sběr starého papíru

sběr

Národní doučování

Tohoto doučování se mohou žáci po domluvě s vyučujícím průběžně účastnit. Učitel Předmět Třída Den Čas Mgr. Alexandra Filarová Český jazyk 6. třída Čt 13.15 – 14.00 Mgr. Eva Gargašová Matematika 6. třída 7. třída Po (lichý týden) Po (sudý týden) 13.15 – 14.00 Mgr. Hana Brožová Matematika Český jazyk 3. třída Út 12.30 – …

Pokračovat ve čtení »

Nabídky zájmových kroužků – 2021-22

Název kroužku třída den čas vedoucí Keramický 1. Po 13:20 – 14:50 J. Sedláková Keramický 2. Út 1 x za 14 dní 12:30 – 14:00 M. Dětská Keramický 3. Út 1 x za 14 dní 12:30 – 14:00 M. Dětská Stolní tenis 4. -5. St 13:35 -14:35 Š. Blabla Sálový fotbal 6. -7. St 13:35 …

Pokračovat ve čtení »

Liga proti rakovině – sbírka 2021

IMG_7842

Letos proběhne již 25.ročník sbírky Ligy proti rakovině, která proběhne po celé republice ve dnech 29. 9. – 3. 10. 2021. Výtěžek sbírky půjde na prevenci nádorového onemocnění ledvin, močového měchýře a prostaty. Cena jedné kytičky je  20 -, (minimálně). Také je možné poslat tzv. dárcovskou sms (DMS) nebo si stáhnout e-kytičku https://www.cdpr.cz/dms/ . Sbírka bude probíhat před školou od 6.45 …

Pokračovat ve čtení »

Národní plán doučování

Vážení zákonní zástupci, v rámci Národního plánu doučování byly i naší škole poskytnuty finanční prostředky, které jsou určeny především na doučování žáků. Pokud byste měli o toto doučování zájem, prosím kontaktujte třídní učitele svých dětí do 21. 9. 2021 a sdělte jim, o jaký předmět by se jednalo. Budeme se snažit s ohledem na organizační možnosti školy …

Pokračovat ve čtení »

Odstávka elektrické energie – volný den vyhlášený ředitelkou školy

Vážení zákonní zástupci, na dny 22., 23. a 29. 9. nám byla nahlášena odstávka elektrické energie. Podařilo se nám zajistit náhradní program na čtvrtek 23. 9. (výchovný koncert na ZŠ Hukvaldy) a středu 29. 9. (ZOO Ostrava). Bližší informace k těmto akcím podají třídní učitelé. Na 22. 9. 2021 vyhlašuje ředitelka školy pro žáky ZŠ Fryčovice …

Pokračovat ve čtení »

ZAPOJTE SE DO LOGICKÉ OLYMPIÁDY

Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku; namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v …

Pokračovat ve čtení »

Den otevřených dveří

Pozvánka - ZŠ Fryčovice

Dne 6.9. od 16:00 do 18:00 se na naší škole koná den otevřených dveří s prohlídkou nově vybudované jazykové a multimediální učebny.

Informace k zahájení šk. roku 2021/2022

2.– 9. ročník: Školní budova otevřena od 7:00 hod. Každá osoba je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Žáci odcházejí rovnou do tříd …

Pokračovat ve čtení »

Informace ŠD

Školní družina zahajuje svou činnost ve čtvrtek 2. 9. 2021. Ranní ŠD funguje od 6, 00 hod. Odpolední ŠD od 11,05 do 16,00 hod. 

Starší příspěvky «