Archiv kategorie: Nezařazené

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ ŘEDITELKY ŠKOLY, KTERÝM VYHOVUJE ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KE VZDĚLÁVÁNÍ (dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, § 183, odst. 2) Seznam uchazečů Registrační číslo 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 13/21 14/21 15/21 16/21 17/21 18/21 19/21 20/21 21/21 22/21 23/21 24/21 25/21 26/21 27/21 28/21 29/21 …

Pokračovat ve čtení »

Průběh testování

A) Testování s asistencí (dítě doprovází zákonný zástupce nebo jím určená osoba) 1. Po vstupu do školy odchází dítě se zákonným zástupcem do testovací místnosti: žáci 3. třídy mají testovací místnost v dílnách, žáci 1. a 2. třídy (děti zaměstnanců vybraných profesí) v žákovské kuchyňce. 2. Testování řízené pedagogem. (Doporučení – zhlédněte video na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; …

Pokračovat ve čtení »

Výuka v týdnu 19. – 23. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci, v týdnu 19.4 – 23. 4. 2021 bude prezenční výuka probíhat v 3. a 5. třídě. Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky provést/zajistit u žáků realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Žáci budou testováni v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování. U žáků …

Pokračovat ve čtení »

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V ZŠ FRYČOVICE – JEDNOTLIVÉ KROKY

A) Testování s asistencí (dítě doprovází zákonný zástupce nebo jím určená osoba) 1. Po vstupu do školy odchází dítě se zákonným zástupcem do testovací místnosti: žáci 1. třídy mají testovací místnost v dílnách, žáci 2. třídy v žákovské kuchyňce. 2. Testování řízené pedagogem. (Doporučení – zhlédněte video na https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole; Singclean testy.) Doba testování – cca …

Pokračovat ve čtení »

Testování – stanovisko Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje

K apelu na ředitele škol, aby se neřídili mimořádnými opatřeními MZdr či MŠMT, neboť někteří rodiče jsou názoru, že opatření jsou nezákonná, sdělujeme, že v rámci výkonu veřejné správy jsou ředitelé škol stejně jako zřizovatelé škol povinni dodržovat právní předpisy a normativní právní akty vydané řádným způsobem orgány, které jsou k tomu ze zákona oprávněny. …

Pokračovat ve čtení »

Testování žáků

Informace o testování, které se týká také naší školy naleznete zde.

Konzultace

V úterý 13.4. 2021 od 14:00 do 18:00 hod. se konají online konzultace. Bližší informace obdržíte od třídních učitelů.

Výuka v týdnu 12. – 16. 4. 2021

Vážení zákonní zástupci, v týdnu 12. – 16. 4. 2021 bude prezenční výuka probíhat v 1., 2. a 4. třídě. Škola je povinna na základě mimořádného opatření MZd 2x týdně před zahájením výuky provést/zajistit u žáků realizaci testování neinvazivními antigenními testy, a to tzv. samoodběrem. Žáci budou testováni v pondělí a ve čtvrtek před zahájením vyučování. U …

Pokračovat ve čtení »

Matematický klokan 2021

Ve 2. polovině března se zájemci z řad našich žáků zúčastnili soutěže Matematický klokan. Letošní ročník netradičně probíhal on-line, od zadávání soutěžních úkolů po odevzdávání formulářů odpovědí. Žáci počítali 60 minut v pohodlí domova bez dohledu svých vyučujících. Učitelé matematiky pak odpovědi soutěžících vyhodnotili. Výsledky soutěže za celou školu také zamířili k organizátorům, kde se …

Pokračovat ve čtení »

Mapa obce Fryčovice aneb tak ji vidí naši šesťáci

Adamovský

V rámci probíraného učiva v zeměpise –  Mapa, vytvářeli žáci šesté třídy mapu obce Fryčovice. Měli zadaná kritéria, resp. v předmětu byli hodnoceni za zvládnutí zakreslení povinných prvků, které každá mapa musí obsahovat. Poté byli jejich práce vystaveny ve sborovně a vyučující hlasovali o tři nejvíce vydařené mapy z pohledu estetiky. Nebyl to vůbec  jednoduchý …

Pokračovat ve čtení »

Starší příspěvky «