Informace o provozu

Informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče, pokud se Vaše dítě už v letošním školním roce 2019/2020 nebude stravovat, pozastavte si prosím Vaše trvalé příkazy. Bližší informace ohledně stravování Vám pošlu prostřednictvím třídních učitelů v měsíci květnu.

Vedoucí ŠJ

Janšová Petra

 

 

Informace pro cizí strávníky:

Dobrý den, pro cizí strávníky nadále vaříme obědy. Obědy si můžete vyzvednout nejpozději do 12.00 hod. Nenoste si s sebou své nádoby na jídlo, nádoba Vám bude poskytnuta k jednorázovému použití.

Cena obědů je 73,- kč

Ke stravování se musíte přihlásit nejpozději do 12.00 hod. den předem.

tel. 558668090

Ve Fryčovicích 11.3.2020

 

 

 

Navýšení ceny obědů!!!

Dobrý den,

z důvodu zdražování ceny za potravinu jsme od 1. dubna 2019 navýšili platbu za stravování o 3 Kč. 

 

Tímto žádáme rodiče, aby si upravili své platby přes bankovní účet dle kategorie, ve které jsou žáci zařazeni:

7 – 10 let      22 x 26,- = 572,-

11 – 14 let    22 x 28,- = 616,-

15 a více       22 x 31,- = 682,-

 

 

 

 

 

 

VÝBĚR ZE DVOU DRUHŮ JÍDEL

Každé úterý a čtvrtek Vám školní jídelna nabízí možnost výběru ze dvou druhů jídel. Tato volba platí od února 2018  i pro CIZÍ STRÁVNÍKY.

Cizí strávníci, kteří mají zájem o výběr ze dvou druhů jídel, si zakoupí čip u vedoucí školní jídelny. Každý čip má evidenční číslo, které budou strávníci používat při volbě jídla.

Změnit jídlo si můžete:

 • telefonicky na čísle 558668090 do 12.00 hod. den předem
 • přes webové stránky ZŠ Fryčovice v odkazu jídelna do 12.00 hod. den předem.

 

 

Čipový systém

Strávníci  kteří obdrželi čip si mohou odhlašovat obědy a volit ze dvou druhů jídel na webových stránkách ZŠ Fryčovice. V hlavní nabídce jídelny klikněte na odkaz odhlašování a výběr obědů.

 • Vstoupíte do estravování
 • V seznamu jídelen vyhledáte ZŠ Fryčovice a klikněte na číslo identifikace 0108
 • Přihlásíte se zadáním a) kódu uživatele (pořadové číslo čipů bez nul, př. 0015 zadáte                                               15)
 1.                                         b) hesla (iniciály strávníka a číslo čipů, psáno malým tiskacím                                                   písmenem, bez háčku, bez mezer a bez nul v předčíslí čipů.

Př. Šimon Novák č. 0015 napíšete sn15. Heslo si pak můžete                                                        změnit.)

 • V nabídce hlavního menu klikněte na jídelníček
 • Zvolte měsíc, ve kterém chcete oběd odhlásit nebo změnit
 • Klikněte na volbu 0-odhláška, 1- oběd 1, 2-oběd 2
 • Uložíte změny
 • Odhlásíte se

Tyto změny můžete provádět pouze do 12.00 hod. den předem.

 

V nabídce hlavního menu je možnost změna emailove adresy, zde  zadejte emailovou adresu, na kterou Vám budou chodit informace o provedené změně.

 

 

Elektronická evidence strávníků

Žáci, kteří jsou  přihlášení ke stravování ve školním roce 2019/2020, jsou od 1. 9. 2019 zařazeni do elektronické evidence.

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.

Platba za stravování bude probíhat vždy první dva dny v měsíci ve školní jídelně. Platby bankovním převodem posílejte  vždy k 25. dni. (př. na měsíc září pošlete platbu 25. srpna)

Platbu pro trvalý příkaz si nastavte na 22 pracovních dnů  podle kategorie, ve které je vaše dítě zařazeno. Uveďte ve zprávě pro příjemce jméno a třídu dítěte.

Změna platby se vždy musí nahlásit vedoucí školní jídelny měsíc předem.

 

Kategorii stanovuje věk, kterého dítě v daném školním roce dosáhne.

Kategorie strávníků:                              Ceny stravného za den:                Trvalý příkaz:

 1. 7-10 let (1.-4. třída)                                        26,- kč                                  26 x 22 = 572,-
 2. 11-14let (4.-8. třída)                                       28,- kč                                  28 x 22 = 616,-
 3. 15 a více let (8.-9. třída)                               31,- kč                                  31 x 22 = 682,-

POZOR ZMĚNA!

Strávníci jsou automaticky přihlášení na každý měsíc.  Pokud se strávník z obědů neodhlásí, od prvního dne v měsíci se mu stravné započítává, i když nebylo uhrazeno, a bude nutno ho zaplatit zpětně.

Obědy se odhlašují:

 • Telefonicky na čísle 558 668 090 ( případně 553 038 206) vždy den předem do 12.00 hod.
 • Emailem: zsfrycovice-jidelna@seznam.cz do 6.00 hod. stávajícího dne, uvádějte jméno a třídu žáka.
 • Přes internetové stránky www.estrava.cz do 12.00 hod. den předem

Vedoucí školní jídelny

Petra Janšová