Informace o provozu

Výdej obědů do jídlonosičů

Od 10.30 – 11.00 hod

Od 13.15 – 13.45 hod

Informace pro zákonné zástupce

1.9. se vybírá platba za stravování ve formě hotovosti. Za děti, které mají platbu vedenou ve formě inkasa, se platba stáhne 5.9. 2022. Zkontrolujte prosím výši svého limitu. Z důvodů zdražování ceny za potravinu bylo stravné navýšené o 3 kč. Bližší informace o platbách jsou v odkaze prodej stravenek.

Informace pro cizí strávníky

Od 1.7. – 19.8.2022 je školní kuchyně mimo provoz z důvodu rekonstrukce. Obědy se budou vařit až od 25.8.2022.

Informace pro zákonné zástupce

Dne 29.6.2022 proběhne vyúčtování stravného. Děti, které platí obědy formou hotovosti dostanou přeplatky za odhlášené obědy do obálky ve třídách. Rodičům, kteří platí obědy přes inkaso, budou přeplatky vrácené na účet do 4.7.2022. Obědy na dny 29.6-30.6.2022 si můžete odhlásit nejpozději do 28.6. 2022 do 12 hod.

 

Od 27.6-30.6.2022 výdej obědů do jídlonosičů jen do 11.00 hod.

 

Pozor! Změna výdeje obědů do jídlonosičů na tyto dny:

Dny 21.12. a 22.12.2021 je výdej obědů do jídlonosičů pouze do 12:30 hod.

 

Organizace výdeje obědů pro distanční vzdělávání:

 • Výdej do jídlonosičů – ten musí být označený jménem a číslem čipu. Jídlonosič přinést vždy den předem nejpozději do 13:00  (mít jídlonosič na výměnu)
 • Žáci, kteří mají distanční výuku z důvodu karantény nařízené hygienou, dostanou oběd do jednorázového obalu!
 • Výdej obědů: 1. stupeň 11:00 – 12:00 hod
 •                       2. stupeň 12:00 – 13:00 hod
 • zadní vchod školní jídelny (směrem ke hřišti za školou).

Žáci přihlášení ke stravování, kteří mají prezenční výuku a nestravují se z důvodu onemocnění, si musí oběd odhlásit. Neodhlášený oběd si mohou vyzvednout do jídlonosiče pouze první den absence ve škole.

Organizace výdeje obědů do jídlonosičů z důvodu onemocnění:

 • Od 10:30 hod. do 11:00 hod
 • Od 13:15 hod. do 13:45 hod

Změna termínu úhrady obědů formou inkasa

Tímto bych chtěla informovat všechny zákonné zástupce, že od nového roku dojde ke změně v termínu platby za stravování u inkasa. Platba za obědy se stahovala dvacátý den v měsíci zálohově dopředu. Od ledna 2021 se bude stahovat platba za obědy první pracovní den v daném měsíci. V prosinci 2020 se už nebude odečítat záloha na leden. Budou vám pouze vrácené přeplatky za odhlášené obědy.

Platba za obědy na leden bude odečtena 4. 1. 2021 a trvale se bude stahovat vždy první pracovní den v měsíci.

 

Ve Fryčovicích dne 14. 12. 2020

 

Vedoucí školní jídelny                                                                                                                   Petra Janšová

 

 Informace pro strávníky

Zdražování ceny obědů!!!

Od 1. listopady dojde ke zdražení obědů o 2 Kč z důvodu rostoucí ceny za potravinu.

Cena obědů (dotovaného státem) je dle věkových kategorií stanovená takto:

                                                         

7-10 let    1.-4. třída    28,-Kč

11-14 let   5.-8. třída   30,- Kč

15 a více let  9. třída   33,-Kč

Cizí strávníci              75,- Kč

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.

 

Informace pro strávníky

Během distančního vzdělávání mají žáci nárok na dotovanou stravu, jídlo ale nemohou konzumovat ve školní jídelně. Kdo nemá zájem odebírat obědy, musí udělat odhlášku: přes estravováni, přes email zsfrycovice-jidelna@seznam.cz. Obědy nejsou odhlášené automaticky. Dne 13.10.2020 máte možnost provádět odhlášky do 20.00 hod. Další dny pouze do 12.00 hod.

Organizace výdeje obědů pro distanční vzdělávání:

 • Výdej do jídlonosičů – ten musí být označený jménem a číslem čipu. Jídlonosič přinést vždy den předem nejpozději do 13:30  (mít jídlonosič na výměnu)
 • Výdej obědů: 1. stupeň 11:00 – 12:00 hod
 •                       2. stupeň 12:00 – 13:00 hod
 • zadní vchod školní jídelny (směrem ke hřišti za školou).

 

 Informace pro strávníky

Výdejní doba obědů do jídlonosičů během provozu školní jídelny:

10:30 – 11:00 hod.

13:20 – 13:45 hod.

Mimo tuto dobu obědy do jídlonosičů nevydáváme.

Ve Fryčovicích 1.9.2020

 

 

 

VÝBĚR ZE DVOU DRUHŮ JÍDEL

Každé úterý a čtvrtek Vám školní jídelna nabízí možnost výběru ze dvou druhů jídel. Tato volba platí  i pro CIZÍ STRÁVNÍKY.

Cizí strávníci, kteří mají zájem o výběr ze dvou druhů jídel, si zakoupí čip u vedoucí školní jídelny. Každý čip má evidenční číslo, které budou strávníci používat při volbě jídla.

Změnit jídlo si můžete:

 • telefonicky na čísle 558668090 do 12.00 hod. den předem
 • přes webové stránky ZŠ Fryčovice v odkazu jídelna do 12.00 hod. den předem.

 

 

Čipový systém

Strávníci  kteří obdrželi čip si mohou odhlašovat obědy a volit ze dvou druhů jídel na webových stránkách ZŠ Fryčovice. V hlavní nabídce jídelny klikněte na odkaz odhlašování a výběr obědů.

 • Vstoupíte do estravování
 • V seznamu jídelen vyhledáte ZŠ Fryčovice a klikněte na číslo identifikace 0108
 • Přihlásíte se zadáním a) kódu uživatele (pořadové číslo čipů bez nul, př. 0015 zadáte                                               15)
 1.                                         b) hesla (iniciály strávníka a číslo čipů, psáno malým tiskacím                                                   písmenem, bez háčku, bez mezer a bez nul v předčíslí čipů.

Př. Šimon Novák č. 0015 napíšete sn15. Heslo si pak můžete                                                        změnit.)

 • V nabídce hlavního menu klikněte na jídelníček
 • Zvolte měsíc, ve kterém chcete oběd odhlásit nebo změnit
 • Klikněte na volbu 0-odhláška, 1- oběd 1, 2-oběd 2
 • Uložíte změny
 • Odhlásíte se

Tyto změny můžete provádět pouze do 12.00 hod. den předem.

 

V nabídce hlavního menu je možnost změna emailove adresy, zde  zadejte emailovou adresu, na kterou Vám budou chodit informace o provedené změně.

 

 

Elektronická evidence strávníků

Žáci, kteří se  přihlásí ke stravování ve školním roce 2020/2021, jsou od 1. 9. 2020 zařazeni do elektronické evidence a každý měsíc jsou automaticky přihlášení ke stravování. Pokud se strávník rozhodne, že se v dalším měsíci už nebude stravovat, musí informovat vedoucí školní jídelny.

Platba za stravování formou hotovosti bude probíhat vždy první dva dny v měsíci. Místo a čas bude určen v odkazu prodej stravenek.  Druhá možnost platby je inkasem. Formulář dostanete v kanceláři vedoucí školní jídelny, ten vyplníte a po odevzdání potvrzení z banky bude tato forma úhrady zavedena po zbytek školního roku. Kdo nepřinese potvrzení, musí stravné na následující měsíc uhradit hotově.

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.

 

Kategorii stanovuje věk, kterého dítě v daném školním roce dosáhne.

Kategorie strávníků:                              Ceny stravného za den:                

 1. 7-10 let (1.-4. třída)                                        26,- kč
 2. 11-14let (4.-8. třída)                                       28,- kč
 3. 15 a více let (8.-9. třída)                               31,- kč

Obědy se odhlašují:

 • Telefonicky na čísle 558 668 090  vždy den předem do 12.00 hod.
 • Emailem: zsfrycovice-jidelna@seznam.cz do 6.00 hod. stávajícího dne, uvádějte jméno a třídu žáka.
 • Přes internetové stránky www.estrava.cz do 12.00 hod. den předem

Vedoucí školní jídelny

Petra Janšová