Informace o provozu

Informace pro strávníky

Z důvodu rostoucí ceny za potravinu bude stravné od 1. března 2023 navýšené o 2 Kč. Více informací v odkaze prodej stravenek.

 

 

Výdej obědů do jídlonosičů

Od 10.30 – 11.00 hod

Od 13.15 – 13.45 hod

 

 

 

 

 

Informace pro strávníky

Během distančního vzdělávání mají žáci nárok na dotovanou stravu, jídlo ale nemohou konzumovat ve školní jídelně. Kdo nemá zájem odebírat obědy, musí udělat odhlášku: přes estravováni, přes email zsfrycovice-jidelna@seznam.cz. Obědy nejsou odhlášené automaticky. Dne 13.10.2020 máte možnost provádět odhlášky do 20.00 hod. Další dny pouze do 12.00 hod.

Organizace výdeje obědů pro distanční vzdělávání:

 • Výdej do jídlonosičů – ten musí být označený jménem a číslem čipu. Jídlonosič přinést vždy den předem nejpozději do 13:30  (mít jídlonosič na výměnu)
 • Výdej obědů: 1. stupeň 11:00 – 12:00 hod
 •                       2. stupeň 12:00 – 13:00 hod
 • zadní vchod školní jídelny (směrem ke hřišti za školou).

 

 Informace pro strávníky

Výdejní doba obědů do jídlonosičů během provozu školní jídelny:

10:30 – 11:00 hod.

13:20 – 13:45 hod.

Mimo tuto dobu obědy do jídlonosičů nevydáváme.

Ve Fryčovicích 1.9.2020

 

 

 

VÝBĚR ZE DVOU DRUHŮ JÍDEL

Každé úterý a čtvrtek Vám školní jídelna nabízí možnost výběru ze dvou druhů jídel. Tato volba platí  i pro CIZÍ STRÁVNÍKY.

Cizí strávníci, kteří mají zájem o výběr ze dvou druhů jídel, si zakoupí čip u vedoucí školní jídelny. Každý čip má evidenční číslo, které budou strávníci používat při volbě jídla.

Změnit jídlo si můžete:

 • telefonicky na čísle 558668090 do 12.00 hod. den předem
 • přes webové stránky ZŠ Fryčovice v odkazu jídelna do 12.00 hod. den předem.

 

 

Čipový systém

Strávníci  kteří obdrželi čip si mohou odhlašovat obědy a volit ze dvou druhů jídel na webových stránkách ZŠ Fryčovice. V hlavní nabídce jídelny klikněte na odkaz odhlašování a výběr obědů.

 • Vstoupíte do estravování
 • V seznamu jídelen vyhledáte ZŠ Fryčovice a klikněte na číslo identifikace 0108
 • Přihlásíte se zadáním a) kódu uživatele (pořadové číslo čipů bez nul, př. 0015 zadáte                                               15)
 1.                                         b) hesla (iniciály strávníka a číslo čipů, psáno malým tiskacím                                                   písmenem, bez háčku, bez mezer a bez nul v předčíslí čipů.

Př. Šimon Novák č. 0015 napíšete sn15. Heslo si pak můžete                                                        změnit.)

 • V nabídce hlavního menu klikněte na jídelníček
 • Zvolte měsíc, ve kterém chcete oběd odhlásit nebo změnit
 • Klikněte na volbu 0-odhláška, 1- oběd 1, 2-oběd 2
 • Uložíte změny
 • Odhlásíte se

Tyto změny můžete provádět pouze do 12.00 hod. den předem.

 

V nabídce hlavního menu je možnost změna emailove adresy, zde  zadejte emailovou adresu, na kterou Vám budou chodit informace o provedené změně.

 

 

Elektronická evidence strávníků

Žáci, kteří se  přihlásí ke stravování ve školním roce 2020/2021, jsou od 1. 9. 2020 zařazeni do elektronické evidence a každý měsíc jsou automaticky přihlášení ke stravování. Pokud se strávník rozhodne, že se v dalším měsíci už nebude stravovat, musí informovat vedoucí školní jídelny.

Platba za stravování formou hotovosti bude probíhat vždy první dva dny v měsíci. Místo a čas bude určen v odkazu prodej stravenek.  Druhá možnost platby je inkasem. Formulář dostanete v kanceláři vedoucí školní jídelny, ten vyplníte a po odevzdání potvrzení z banky bude tato forma úhrady zavedena po zbytek školního roku. Kdo nepřinese potvrzení, musí stravné na následující měsíc uhradit hotově.

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.

 

Kategorii stanovuje věk, kterého dítě v daném školním roce dosáhne.

Kategorie strávníků:                              Ceny stravného za den:                

 1. 7-10 let (1.-4. třída)                                        26,- kč
 2. 11-14let (4.-8. třída)                                       28,- kč
 3. 15 a více let (8.-9. třída)                               31,- kč

Obědy se odhlašují:

 • Telefonicky na čísle 558 668 090  vždy den předem do 12.00 hod.
 • Emailem: zsfrycovice-jidelna@seznam.cz do 6.00 hod. stávajícího dne, uvádějte jméno a třídu žáka.
 • Přes internetové stránky www.estrava.cz do 12.00 hod. den předem

Vedoucí školní jídelny

Petra Janšová