Informace o provozu

 

 

Informace pro strávníky!!!

Od 1.1.2024 dojde ke zdražení obědů pro děti o 2 Kč. Pro cizí strávníky se cena za oběd navýší o 5 Kč. Důvodem je vyšší cena za potravinu a za energie.

 

Cena obědů od 1.1.2024 je dle věkových kategorií stanovená takto:

7-10 let    1.-4. třída     36,-Kč

11-14 let   5.-8. třída    39,- Kč

15 a více let  9. třída   42,-Kč

Cizí strávníci              90,- Kč

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.

 

 

Výdejní doba obědů do jídlonosičů během provozu školní jídelny:

10:30 – 11:00 hod.

13:00 – 13:30 hod.

 

 

 

 

VÝBĚR ZE DVOU DRUHŮ JÍDEL

Každé úterý, středu a čtvrtek Vám školní jídelna nabízí možnost výběru ze dvou druhů jídel. Tato volba platí  i pro CIZÍ STRÁVNÍKY.

Cizí strávníci, kteří mají zájem o výběr ze dvou druhů jídel, si zakoupí čip u vedoucí školní jídelny. Každý čip má evidenční číslo, které budou strávníci používat při volbě jídla.

Změnit jídlo si můžete:

 • telefonicky na čísle 558668090 do 12.00 hod. den předem
 • přes webové stránky ZŠ Fryčovice v odkazu jídelna do 12.00 hod. den předem.

 

 

Čipový systém

Strávníci  kteří obdrželi čip si mohou odhlašovat obědy a volit ze dvou druhů jídel na webových stránkách ZŠ Fryčovice. V hlavní nabídce jídelny klikněte na odkaz odhlašování a výběr obědů.

 • Vstoupíte do estravování
 • V seznamu jídelen vyhledáte ZŠ Fryčovice a klikněte na číslo identifikace 0108
 • Přihlásíte se zadáním a) kódu uživatele (pořadové číslo čipů bez nul, př. 0015 zadáte                                               15)
 1.                                         b) hesla (iniciály strávníka a číslo čipů, psáno malým tiskacím                                                   písmenem, bez háčku, bez mezer a bez nul v předčíslí čipů.

Př. Šimon Novák č. 0015 napíšete sn15. Heslo si pak můžete                                                        změnit.)

 • V nabídce hlavního menu klikněte na jídelníček
 • Zvolte měsíc, ve kterém chcete oběd odhlásit nebo změnit
 • Klikněte na volbu 0-odhláška, 1- oběd 1, 2-oběd 2
 • Uložíte změny
 • Odhlásíte se

Tyto změny můžete provádět pouze do 12.00 hod. den předem.

 

V nabídce hlavního menu je možnost změna emailove adresy, zde  zadejte emailovou adresu, na kterou Vám budou chodit informace o provedené změně.

 

 

Elektronická evidence strávníků

Žáci, kteří se  přihlásí ke stravování ve školním roce 2023/2024, jsou od 1. 9. 2023 zařazeni do elektronické evidence a každý měsíc jsou automaticky přihlášení ke stravování. Pokud se strávník rozhodne, že se v dalším měsíci už nebude stravovat, musí informovat vedoucí školní jídelny.

Platba za stravování formou hotovosti bude probíhat vždy první dva dny v měsíci. Místo a čas bude určen v odkazu prodej stravenek.  Druhá možnost platby je inkasem. Formulář dostanete v kanceláři vedoucí školní jídelny, ten vyplníte a po odevzdání potvrzení z banky bude tato forma úhrady zavedena po zbytek školního roku. Kdo nepřinese potvrzení, musí stravné na následující měsíc uhradit hotově.

Do kategorie strávníků jsou žáci zařazování na celou dobu školního roku. Kategorie se stanovuje podle věku dítěte. Pokud ve  školním roce (od 1.9. do 31.8.) dítě ,,přeskočí“ do vyšší kategorie, hradí pak dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování vyšší cenu stravného už od 1. září.

 

Kategorii stanovuje věk, kterého dítě v daném školním roce dosáhne.

Kategorie strávníků:                              Ceny stravného za den:                

 1. 7-10 let (1.-4. třída)                                    36,- kč
 2. 11-14let (4.-8. třída)                                    39,- kč
 3. 15 a více let (8.-9. třída)                             42,- kč

Obědy se odhlašují:

 • Telefonicky na čísle 558 668 090  vždy den předem do 12.00 hod.
 • Emailem: zsfrycovice-jidelna@seznam.cz do 6.00 hod. stávajícího dne, uvádějte jméno a třídu žáka.
 • Přes internetové stránky www.estrava.cz do 12.00 hod. den předem

Vedoucí školní jídelny

Petra Janšová