«

»

Informace k zahájení školního roku 2023/2024 v Základní škole Fryčovice

Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024 proběhne v pondělí 4. 9. 2023 v 7,30 hod. v budově základní školy. Vyučování bude ukončeno v 9,10 hod.

Budova bude otevřena od 7,00 hodin. Žáci vyčkají v prostorách šaten, kde si je vyzvednou třídní učitelé.

S prvňáčky rádi přivítáme i jejich rodiče, kteří se po slavnostním zahájení dozví od třídní učitelky informace k organizaci školního roku, k provozu školní jídelny a školní družiny.

Těšíme se na vás! J