«

»

Přírodovědný klokan 2023

V říjnu proběhla pravidelná znalostní soutěž Přírodovědný klokan 2023. Soutěž je určená žákům 8. a 9. tříd, kdy každý řeší množství úloh z oblasti matematiky, fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu a obecných znalostí. Soutěž je náročná i z důvodu taktiky. Na začátku obdrží každý žák 24 bodů a dál je rozšiřuje nebo ztrácí. Za každou špatnou odpověď jsou  odečítány body, kdežto za nevyplněnou odpověď se žádné body nepřičítají, ale také ani neodečítají. Takže ve výsledku může i znalostně lepší žák pohořet.

Nejlepšími řešiteli na škole byli:

  1. místo: Lukáš Knebl (8. třída)
  2. místo: Maxim Kolář (9. třída)
  3. místo: Mikuláš Konvička (9. třída)

Gratulujeme!

klokan_levej