«

»

ZERO WASTE BETLÉM ANEB TVOŘ Z ODPADU A PŘÍRODNIN

Protože letos uplyne 800 let od postavení prvních jesliček, vyhlásil spolek EKOHUBERT výtvarnou soutěž pro celé třídy základních škol s názvem  – Zero waste betlém aneb tvoř z odpadu a přírodnin. Podmínkou byla výroba betléma, který by se vlezl do krabice od bot.

Naše škola poslala do soutěže tři betlémy žáků 6., 7. a 9. třídy. Akce se zúčastnilo kolem 30 škol a byli losováni tři výherci, kteří si za odměnu mohli vybrat libovolný přírodovědný program spolku EKOHUBERT. A právě naše škola byla mezi třemi vylosovanými! Žáci měli obrovskou radost. Nyní už zbývá jen vybrat program. Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a vylosovaným výhercům gratulujeme.

IMG_8191

Všechny betlémy jsou pro veřejnost vystaveny ve vestibulu budovy Biskupství ostravsko-opavského v Ostravě, Kostelní náměstí 3172/1 ve dnech:

20. – 21. 12. 2023 od  9:00 do 15:00

30. 12. 2023 od 13:00 do 15:30

3. – 4. 1. 2024 od 9:00 do 15:00

Spolek EKOHUBERT působí v Hukvaldském biskupském environmentálním resortu realizuje vzdělávací a volnočasové aktivity s přírodovědnou a environmentální tématikou. Jeho posláním je poskytovat inovativní environmentální vzdělávání žákům MŠ, ZŠ, SŠ, odborných VOŠ, VŠ a také široké veřejnosti. Hlavní činností spolku je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO), pořádání příměstských táborů a osvětové aktivity pro odbornou i laickou veřejnost. Webový odkaz na spolek: https://ekohubert.cz/

Fotografie betlému jsou umístěné v odkaze v naší fotogalerii: https://photos.app.goo.gl/9oob4AhmfFjbbLAX8