«

»

Poznej svůj kraj

V rámci aktivity spolupráce „Poznej svůj kraj“ zařazeného do Místního akčního plánu Frýdek-Místek II, do kterého jsme se zapojili, proběhly na konci června dvě poznávací exkurze. Jedna proběhla na území obce Fryčovice a druhá ve vybrané lokalitě Frýdku-Místku. Exkurzi po Fryčovicích vedli žáci šesté třídy a dvě žákyně sedmé třídy. Návštěvníky ve Fryčovicích byli žáci páté třídy ze ZŠ F-M, ČSA 570, tzv. osmičky. Poté pro nás tato třída připravila exkurzi u nich ve Frýdku-Místku. Obě akce byly velmi zdařilé a navíc nám počasí, jak se říká, „přálo“. Žáci si z navštívených míst odvezli velké množství informací jak historických, tak hlavně ze současnosti.

Exkurze ve Fryčovicích: Zahájení bylo u kostela, kde nás všechny přivítal pan starosta. Následovala prohlídka kostela a krátké slovo pana Dvorského, kostelníka a pamětníka Fryčovic. Poté jsme vyrazili do obory a na kopec Sovinec. Čekala nás prohlídla hasičské zbrojnice, kde nás provedl pan Domený, a ještě cestou do hasičárny jsme se zastavili u pomníků obětem válek. Cestou ke škole jsme prošli centrem obce a ukázali jsme návštěvníkům, co tady všechno máme, a řekli jim, jaké akce tady po celý rok probíhají. Před školou je přivítala paní ředitelka a po prohlídce školy nás už všechny čekalo ve školní zahradě občerstvení a míčové hry.

Foto z exkurze ve Fryčovicích: https://photos.app.goo.gl/4hLFJ6V7A9R6HNAY6

IMG_0777

Exkurze ve Frýdku-Místku: Druhá exkurze začala prohlídkou školy a následně jsme prošli vybraná místa v Místku a Frýdku. Cestou žáci viděli řadu historických i nových staveb a dozvěděli se o nich množství zajímavých informací. Zakončení bylo ve Faunaparku se závěrečným opékáním špekáčků na ohni.

Foto z exkurze ve Frýdku-Místku zde: https://photos.app.goo.gl/soe4sU9a6QfEegn2A

IMG_0921