«

»

Přírodovědný klokan 2018

Žáci 8. a 9. třídy se 10. října zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan v kategorii Kadet. Soutěž je zařazena na seznamu soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR v kategorii B a je zařazena do programu Excelence. Pořadatelem je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Žáci řešili 24 úloh v časovém limitu 40 minut. Cílem soutěže je vzbudit zájem o technické a přírodovědné obory.

Naše gratulace míří ke třem nejlepším řešitelům na škole. Jedná se shodně o žáky 9. třídy. Ostatním žákům děkujeme za jejich účast.

Bližší informace o soutěži: https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/

Výsledek obrázku pro přírodovědný klokan