«

»

Žáci z naší školy mají nové kamarády

 

IMG_0241

    V prvním únorovém týdnu navštívilo naši školu šest zahraničních  vysokoškolských studentů v rámci projektu Edison. Jako bonus jsme na škole měli ještě jednu studentku, která žije u rodiny Šenkeříkových v rámci jiného projektu. Jednalo se o studenty z Číny, Indonésie, Gruzie, Srbska, Ukrajiny, Jordánska a Thajska. Studenti  představovali žákům, pedagogům své mateřské země, kulturu, zvyky a tradice. Přestože nás kulturně dělily tisíce kilometrů, angličtina, nebo ruce, nohy a úsměv nám pomohly překonat rozdíly a všichni si rozuměli. Echo, Farah, Magda, Misho, Alex, Emad a Pink dostali přidělené průvodce a tlumočníky z řad žáků vyšších tříd.  Tyto děti určitě hřál pocit, když k nim mladší žáci vzhlíželi s obdivem. Mnozí „tlumočníci“  si poprvé v praxi vyzkoušeli, jak skvělý je pocit, když se člověk domluví s cizincem. Aniž by si všichni  uvědomovali, angličtinu si procvičovali o přestávkách, obědě, sportovních aktivitách. Hosté měli připravené prezentace o svých zemích, které doplňovali krátkými filmovými ukázkami, žáci se mohli ptát na vše, co je zajímalo. Dozvěděli se řadu zajímavosti ze zeměpisu, přírodopisu, společenskovědních  předmětů, ale také o tom, jak se žije v běžných rodinách, jaká jsou oblíbená jídla, národní sporty, zda mají v zemích školní uniformy a podobně. Každý den  studenti  ve cvičné kuchyňce připravovali a  s dětmi ochutnali tradiční jídla  své země. Stážisté si oblíbili naše děti a jedno odpoledne si připravili    i  program pro děti ze školní družiny. Počítali čínsky do deseti, zatančili, vyzkoušeli si české  jazykolamy a nakonec se všem dětem podepsali ve svém jazyce. Ve čtvrtek jsme měli světový karneval, kde se studenti představili také rodičům a zapojili se do připravených her. V pátek dopoledne proběhla v divadle školy rozlučková akce nazvaná „Mezinárodní trh.“ Všichni žáci i jejich učitelé si mohli opět  připomenout zajímavé informace z daných zemí, podívat se na předměty pro ně typické,  nechat  si napsat jméno v různých jazycích.

     Celkově lze projekt Edison hodnotit kladně. Byl to opět  týden velkých zážitků a emocí. Během projektového týdne vzniklo mnoho přátelství a žáci prostřednictvím síti určitě i nadále zůstávají v kontaktu se svými novými kamarády. Mnohé děti si uvědomily, že angličtina je opravdu světovým jazykem, bez kterého se neobejdeme.

    Velké poděkování patří hostitelským rodinám. Tyto rodiny měly jedinečnou možnost poznat zahraniční studenty ještě lépe a zároveň se staly nositeli české kultury a tradic, které naopak předaly zahraničním studentům. Moc jim děkujeme za to, že i díky nim mohl tento projekt na naší škole proběhnout. Věříme, že pobyt stážistů v rodinách je vzájemně obohatil a díky společným zážitkům strávili příjemný týden!!!

 

 

IMG_0223 IMG_0234 IMG_0238 IMG_0210 IMG_0216 IMG_0213 IMG_0217