«

»

Projektový den „ Kdo přežije“

22.1.2019 jsme realizovali ve škole projektový den „ Kdo přežije“.

Žáci plnili na dvanácti stanovištích úkoly související se záchranou života, protichemickou, požární ochranou a vyzkoušeli si různé způsoby chování, jak přežít při mimořádných událostech.

Například na stanovišti PČR si děti vyzkoušely manipulaci s obuškem, oblékly si neprůstřelnou vestu a potěžkaly si střelné zbraně. Jinde se žáci učili sbalit evakuační zavazadlo, u hasičů se děti dověděly o hořlavých látkách a jak se chovat při požáru. Velký respekt budilo stanoviště s nácvikem kardiopulmonární resuscitace, kde děti simulovaly postup záchrany lidského života.

Projektový den se náramně vydařil a doufáme, že si děti odnesly maximum dovedností do života.

foto zde