«

»

Odvolací řízení

Odvolací řízení

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí je prostředkem, kterým může neúspěšný uchazeč zvrátit negativní rozhodnutí o přijetí.

Proti rozhodnutí ředitele školy o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat písemné odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu.

V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.

Na odvolání není formulář, mělo by obsahovat:

  • označení střední školy, k rukám ředitele školy
  • jméno a příjmení uchazeče, datum narození, bydliště
  • číslo jednací (spisová značka) rozhodnutí o nepřijetí
  • název školy, kód a název oboru
  • důvody odvolání
  • jméno a bydliště zákonného zástupce + podpis

vzor odvolání